پنجاهمین کنگره سالانه انجمن بین المللی انکولوژی اطفال

پنجاهمین کنگره سالانه انجمن بین المللی انکولوژی اطفال در تاریخ 16 تا 19 نوامبر 2018 در شهر توکیوی ژاپن برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس در سایت آن و در لینک زیر مشاهده کنید.

http://siop.kenes.com/2018#.WlruMq6Wa1t

مطالب مرتبط