مرکز مطالعات اسلام در انگلستان

🌐 وبسایت: www.cardiff.ac.uk/islamukcentre
✉ ایمیل: islam-uk@cardiff.ac.uk
📌 مکان: کاردیف، بریتانیا

هدف مرکز مطالعات اسلام در انگلستان در دانشکده‌ مطالعات دینی دانشگاه کاردیف، ارتقاء درک علمی و عمومی از اسلام و زندگی جوامع مسلمان در انگلستان با تأکید خاص بر روش‌شناسی جامعه‌شناختی و انسان‌شناسی می‌باشد. این مرکز در سال 2005 توسط یوسف اسلام (کت استیونز) تأسیس شد و یکی از مؤسسات آموزشی علمی و پژوهشی در مورد اسلام و مسلمانان در بریتانیا می‌باشد.
کاردیف یکی از قدیمی‌ترین و متنوع‌ترین جمعیت‌های مسلمان در انگلستان را داراست و برخی از اولین مساجد در اوایل قرن بیستم در این شهر تأسیس شده است. امروز بیش از 45،000 مسلمان در ولز وجود دارد که تقریبا نیمی از آنها در شهر کاردیف زندگی می‌کنند.
مرکز مطالعات اسلام در انگلستان رابطه‌ قوی و مثبتی با جامعه‌ مسلمان محلی دارد و مسلمانان محلی بخشی از گروه مشورتی این مرکز هستند. ⁣در حال حاضر این مرکز به عنوان مرکزی برجسته در مطالعه‌ اسلام و مسلمانان در بریتانیا، شهرتی جهانی دارد.
برخی از پروژه‌های این مرکز عبارتند از:
▪مفتی‌ها، فتواها و مسلمانان در انگلستان
▪مسلمانان و آموزش روزنامه‌نگاری در انگلستان
▪پروژه‌ تحقیقاتی روحانیت مسلمان
▪باغ‌های اسلامی در انگلستان
▪پرورش دین در خانواد‌‌‌ه‌های مسلمان
▪اسلام و جوانان بنگلادشی