پرسشنامه شخصی کالیفرنیا – پرسشنامه رفتار اجتماعی

 

باسمه تعالی

پیوست 1

پرسشنامه شخصی کالیفرنیا

پرسشنامه رفتار اجتماعی

 

این پرسشنامه دارای پرسش هایی درباره رفتار و نظرات افراد نسب ت به یکدیگر اس ت. لطفاً هر پرسش را با دقت بخوانید و پاسخمربوط را به صورت بلی یا خیر در مقابلِ آن با گذاردن علامت ضربدر (*) مشخص کنید.

خواهشمند است قبل از شروع به پاس خدهی به سؤال های زیر حتماً معدل خود را در ترم گذشته بطور دقیق بنویسید.

معدل شما در ترم گذشته: …………………..

سؤال ها :بلی خیر

1-آیا انجام دادن کار منع شده درست است؟

2-آیا لازم است که همیشه به عهد و پیمان خود وفادار باشیم؟

3-آیا کسانی را که عقیده مخالف شما دارند، مسخره می کنید؟

4-آیا لازم است نسبت به افرادی که دوست نداریم، مهربان باشیم؟

5-آیا باید نسبت به افراد غیرقابل تحمل، مودب باشیم؟

6-آیا عابران پیاده باید علائم و چراغ های راهنما را رعایت کنند؟

7-آیا درست است افراد چیزی را که پیدا می کنند، برای خود بردارند؟

8-آیا درست است از دیگران به علت کمک های اندکشان تشکر کنیم؟

9-آیا در موقع بی پولی ، درست است اشیایی را که واقعاً احتیاج داریم بدون اجازه برداریم؟

10-آیا رفتار پسران و دختران خانواده های ثروتمند از رفتار پسران و دختران خانواده های فقیر بهتر است؟

11-آیا درست است به افرادی که در مشکلات وامانده اند، بخندیم؟

12-آیا می توان، برای رسیدن به هدفی که آسان به دست نمی آید از راه نادرست عمل کرد؟

13-آیا درست است به افرادی که عقاید احمقانه ای دارند، بخندیم؟

14-آیا باید نسبت به دانشجویان تازه وارد، رفتار دوستانه داشت؟

15-آیا وقتی که خانواده ، رفتن به سینما و مهمانی را منع می کند، دادو بیداد کردن درست است ؟

16-آیا در موقع عصبانیت می توانید خود را کنترل کنید؟

17-آیا برای شما تحسین افرادی که کارهای نیک انجام می دهند، مشکل است ؟

18-آیا برای شما به خاطرآوردن نام اشخاصی که ملاقات می کنید، آسان است ؟

19-آیا دوست دارید در برابر جمع به نوعی بازی که بلد نیستید، بپردازید؟

20-آیا از صحبت کردن با افراد تازه آشنا، لذت می برید؟

21-آیا به خاطر گرفتن پاداش ، به دیگران کمک می کنید؟

22-آیا می توانید یک مهمانی سرد را رونق داده و گرم کنید؟

23-آیا در موقع باختن بازی ، خودتان را در مقابل دیگران کنترل می کنید؟

24-آیا اغلب ناراحتی دیگران شما را رنج می دهد؟

25-آیا ترتیب دادن مهمانی و فعالیت های اجتماعی برای شما سخت است؟

26-آیا گرفتن دوست جدید برای شما آسان است؟

27-آیا دوست دارید که در خانه خود مهمانی داشته باشید؟

28-آیا احساس می کنید که می خواهید صحبت افراد پرچانه را قطع کنید؟

29-آیا می توانید کاری کنید که به همکلاسی های شما در مهمانی خوش بگذرد؟

30-آیا معمولاً با دختران یا پسرانی که تازه آشنا شدهاید، به آسانی صحبت می کنید؟

31-آیا اشیائی را که دیگران بدون دلیل منطقی رد میکنند، شما برای خود بر می دارید؟

32-آیا معمولاً، کودکان کوچک تر را برای انجام کارهای خود بکار می گیرید؟

33-آیا از والدین خود وقتی که با شما مهربان نباشند، اطاعت می کنید؟

34-آیا گاهی به تشویق دوستان برای بدست آوردن چیزی که حق با شماست ، با همکلاس ی های خود نزاع می کنید؟

35-آیا فکر می کنید دروغ گفتن بهترین راه فرار از مشکلات است؟

36-آیا شما برای نزاع با همکلاسی های خود، همیشه سرزنش می شوید؟

37-آیا اغلب برای ثابت کردن نظرات خود نزاع میکنید؟

38-آیا احساس می کنید وقتی بچه ها با شما بازی می کنند، خوشحال می شوند؟

39-آیا رفتار بعضی از افراد با شما گاه چنان بد است که می خواهید هر چیزی را که در جلوی دست شماست ، بشکنید؟

40-آیا رفتار بعضی از افراد چنان ظالمانه است که آزردن آنها را صحیح بدانید؟

41-آیا صحیح است کارها را به دست افراد بدرفتار بسپاریم؟

42-آیا لازم ست گاهی برای گرفتن حق خود عصبانی شوید؟

43-آیا فکر می کنید که بعضی از افراد، شایسته تنبیه هستند؟

44-آیا بعضی از افراد چنان بد هستند که دشنام دادن، شایسته آن ها باشد؟

45-آیا شما خوشحال می شوید وقتی که بتوانید با افراد بد آن طور که شایسته آنهاست رفتار کنید؟

46-آیا افراد خانواده به علت کاری که برای آنها انجام می دهید با شما مهربانی می کنند؟

47-آیا گاهی افراد خانواده را اذیت می کنید؟

48-آیا برای ترجیح یک فرد به فرد دیگر، دلیل قانع کننده ای دارید؟

49-آیا افراد خانواده ، شما را فردی موفق می دانند؟

50-آیا افراد خانواده ، فکر می کنند که شما از آنها کناره گیری می کنید؟

51-آیا افراد خانواده فکر می کنند که شما به چیزهای بی ارزش علاقه مند هستید؟

52-آیا گاهی احساس می کنید که نباید با خانواده خود زندگی کنید؟

52-آیا از مصاحبت افراد خانواده لذت می برید؟

54-آیا شما ترجیح می دهید دوستان خود را به علت نامناسب بودن فضای خانه درخارج ببینید؟

55-آیا گاه خود را سرزنش می کنید که رفتارتان با خانواده آن طور که باید نیست؟

56-آیا در خانه خوش اخلاق و بذله گو هستید؟

57-آیا تشکر کردن از افراد خانواده برای شما سخت است؟

58-آیا بیشتر افراد خانواده با خواست های شما موافقند؟

59-آیا گاهی احساس می کنید که هیچ کس در خانه به فکر شما نیست ؟

60-آیا رفتار افراد در منزل برای شما آزار دهنده است ؟

61-آیا فکر می کنید که استادانتان شما را درک می کنند؟

62-آیا فکر می کنید که عدم موفقیت در یادگیری به دلیل دشوار بودن بعضی از دروس است ؟

63-آیا دوست دارید در دانشگاه با همکلاسی های خود همکاری کنید؟

64-آیا اگر بتوانید از دانشگاه فرار می کنید؟

65-آیا فکر می کنید بعضی از همکلاسی ها، شما را در ورزش ضعیف می دانند؟

66-آیا بعضی از استادان با سخت گیری های خود تکالیف را سخت تر می کنند؟

67-آیا از صحبت کردن با دانشجویان تازه وارد لذت می برید؟

68-آیا غالباً فکر می کنید که بعضی از استادان خوب نیستند؟

69-آیا دوستان از شما می خواهند، در بازی ها شرکت کنید؟

70-اگر استادان مهربان تر می بودند، خوشحال تر می شدید؟

71-آیا همکلاسی های شما، رفتار شما را نسبت به خود می پسندند؟

72-آیا تنها و بدون حضور همکلاسی های خود احساس راحتی می کنید؟

73-آیا استادان دانشجویان را تشویق به همکاری می کنند؟

74-آیا گاهی به دلایلی از همکلاسی های خود دوری می کنید؟

75-آیا اغلب فکر می کنید که بعضی از استادان نسبت به دانشجویان کمتر توجه می کنند؟

76-آیا برای دیدن دوستان همسایه به خانه آنها می روید؟

77-آیا عادت دارید با همسایگان صحبت کنید؟

78-آیا بیشتر همسایگان شما از قانون اطاعت نمی کنند؟

79-آیا با دوستان همسایه خود بازی می کنید؟

80-آیا جوانان دوست داشتنی ، در همسایگی شما زندگی می کنند؟

81-آیا بعضی از همسایگان به حدی مهربانند که باید دوستشان داشت؟

82-آیا پسران و دخترانی از ملیت های مختلف در همسایگی شما زندگی می کنند که سعی می کنید از آنها دور ی نمائید؟

83-آیا شما اغلب به مهمانی همسایگان می روید؟

84-آیا لازم است که با افراد همه طبقات اجتماعی مهربان و خوب بود؟

85-آیا شما از این که در گروه همسالان باشید، خوشحال می شوید؟

86-آیا افرادی در همسایگی شما زندگی می کنند که نتوانید آنها را دوست بدارید؟

87-آیا در همسایگی شما افراد نامناسبی که بخواهید از آنها دوری کنید وجود دارند؟

88-آیا افرادی در همسایگی شما زندگی می کنند که شما از برخورد با آنها خشنود نیستید؟

89-آیا بیشتر همسایگان هم سن و سال خود را دوست دارید؟

90-آیا عدهای از همسایه های شما به علت مذهبی بودنتان شما را فردی عجیب می دانند؟

91-آیا شما با اختصاص سهمیه برای پذیرش دانشجویان شاهد در دانشگاه ها موافق هستید؟

 

 

 

“آزمون شخصیت کالیفرنیا”

این آزمون نیمرخ سازگاری فردی و اجتماعی فرد را اندازه گیری می کند و توسط ثورپ، کلارک و نیکز در سال 1939(نقل از خدایاری فرد و همکاران، 1381) برای اولین بار منتشر شد و در سال 1953 مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفت. آزمون داری 5 سطح پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و بزرگسالی است که سطح دبیرستانی آن در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمون دارای دو خرده آزمون عمده سازگاری خویشتن و سازگاری اجتماعی است. هر آزمون دارای شش مقیاس است و سطح دبیرستانی آن در هر مقیاس 15 سوال دارد، که با احتساب 12 مقیاس تعداد کل سوالات آن 180 سوال است. در این پژوهش فقط آزمون سازگاری اجتماعی آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این آزمون به صورت صحیح- غلط بوده  به گزینه غلط “صفر” و به گزینه درست نمره “یک” تعلق می گیرد وبرای هر آزمودنی نمرات با هم جمع می شوند.

 

 

مقیاس های سازگاری اجتماعی :

1- قالب های اجتماعی: فردی که قالب های قابل قبولاجتماعی را می پذیرد دیگران را به درستیدرک نموده و روابط واقعی و احتیاجات اجتماعی را با روشن بینی پذیرا می شود چنین ف ردیخوب می فهمد چه چیز صحیح و چه چیز غلط می باشد.

2-مهارت های اجتماعی: فردی دارای مهارت اجتماعی است که به مردم علاقمند باشد، یار ویاور آن ها باشد، و در رفتارش با دوستان و بیگانگان مدیر باشد.

3- گرایش ضد اجتماعی: فردی ضد اجتماعی قلمداد می شود که بخواهد دیگران را بیازارد،نزاع کند، طرد نماید و اموال عمومی را منهدم سازد نمره بالا در این زیر آزمون نشانه تمایلکم به رفتار ضد اجتماعی است.

4- روابط خانوادگی: فردی به روابط و عقاید خانوادگی پایبند است که در خانه مورد قبول بودهو دوست داشته شود و در ارتباطش با همه افراد فامیل احساس اطمینان و احترام کند.

5- روابط مدرسه ای: دانش آموز وقتی با مدرسه سازش کامل خواهد داشت که احساس کندمعلمان او را دوست می دارند از بودن با محصلین دیگر لذت می برد و تکالیف مدرسه رامناسب با علایق و استعدادهای خود می داند.

6- روابط اجتماعی: فردی که با همسایگان خود آمیزش کرده و از فعالیت اجتماعی احساسغرور می نماید. در رفتارش با آشنا و بیگانه شکیبا و بردبار باشد. روابط حسنه اجتماعی،احترام به قوانین و قواعد موضوعه را نیز رعایت کند.

 

 

ویژگیهای روانسنجی

در دفترچه راهنمای آزمون گزارشی در خصوص روایی آزمون به صورت روش تجربی وجود ندارد و فقط بیان شده است که سوالات آزمون بر اساس قضاوت معلمان، مدیران و واکنش دانش آموزان و نیز ضرایب همبستگی نقطه ای انتخاب شده است. هماهنگی درونی آزمون به وسیله دو نیمه کردن آزمون با روش اسپیرمن براون برای خرده آزمونهای سازگاری اجتماعی از 87/0 تا 90/0 گزارش شده است.( ثورپ، کلارک و نیکز،1939). در تحقیق حاضر پایایی  کلی پرسشنامه سازگاری اجتماعی با استفاده از روش آلفای کرانباخ محاسبه شد که 69/0 بدست آمد و پایایی هر کدام از خرده مولفه ها به ترتیب قالب های اجتماعی (69/0) ، مهارتهای اجتماعی (71/0 ) علائق ضد اجتماعی (67/0 ) ،روابط خانوادگی (66/0 )،روابط مدرسه ای(68/0)و روابط اجتماعی(73/0) به دست آمد.

 

روش نمره گذاری

پاسخ گویی به 90 سوال خرده آزمون سازگاری اجتماعی شخصیت کالیفرنیا به صورت بلی و خیر است که بر اساس کلید تصحیح آزمون هر شش مقیاس به پاسخ های صحیح امتیاز “یک” و پاسخ های غلط امتیاز “صفر” تعلق می گیرد. آنگاه امتیازهای صحیح مربوط به 15 سوال هر مقیاس با هم جمع می شود که نمره هر خرده مقیاس به دست می آید. سپس امتیاز مربوط به هر شش مقیاس (قالب های اجتماعی، مهارت های اجتماعی، علائق ضد اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه ای، روابط اجتماعی) با هم جمع شده و نمره کل سازگاری اجتماعی بدست می آید.

مطالب مرتبط