فراخوان مقاله برای شماره ویژه ژورنال «جوامع» با موضوع «زنان در اسلام»

📚 ناشر: مؤسسه انتشارات دیجیتال چند‌رشته‌ای (MDPI)
⏳ مهلت ارسال آثار: 30 سپتامبر 2018

ژورنال «جوامع» (Societies) از علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا مقالات خود را برای انتشار در شماره ویژه این ژورنال با موضوع زنان در اسلام ارسال نمایند.
موضوعات پیشنهادی عبارتند از:
▪دیدگاه‌های زنان مسلمان نسبت به اسلام
▪تحقق باورهای زنان مسلمان در زندگی فردی و اجتماعی
▪نگرش زنان مسلمان به جنبه‌های حقوقی و شرعی احکام اسلامی در مورد خانواده
▪دیدگاه زنان مسلمان نسبت به اسلام به عنوان یک نظام اخلاقی
▪ اسلام و تصمیم‌گیری در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و قانون‌گذاری
▪نقش زنان مسلمان در فعالیت‌های اجتماعی و گفتگوهای بین الادیانی

مطالب مرتبط