ژورنال با موضوع “زیارت و تنوع در عصر اطلاعات”

شماره ویژه ژورنال بین‌المللی اطلاعات، تنوع و شمول (IJIDI)

شماره ویژه جدید ژورنال اطلاعات، تنوع و شمول (IJIDI) با نگرش به اهمیت، شمول و تنوع انواع زیارت در طول تاریخ به بررسی دیدگاه‌های مختلف پژوهشگران این حوزه در میان ادیان، مذاهب و نحله‌های فکری خواهد پرداخت. همچنین توجهی ویژه به این تحقیقات در دوران معاصر و عصر انفجار اطلاعات و انعکاس رسانه‌ای زیارت خواهد داشت.
ژورنال اطلاعات تنوع و شمول با همکاری کتابخانه‌های دانشگاه مریلند و مرکز سیاست اطلاعات و دسترسی این دانشگاه به صورت فصلنامه، با دسترسی آزاد و به صورت آنلاین منتشر می‌شود