سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

دانشگاه پیام نور هرمزگان با درک این واقعیت و با احساس مسوولیت در این زمینه سعی دارد ضمن استعانت از حضرت الوهیت، با حمایت سایر دانشگاه­ ها و سازمان­های ذیربط اقدام به برگزاری“کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی” نماید. بنابراین این کنفرانس قصد دارد با دریافت مقالات متعدد از سراسر کشور به جمع­بندی و بیان نظرات ارزشمند اساتید، صاحبنظران، اندیشمندان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حوزه ­ها و دانشگاه ­های سراسر کشور  پرداخته و  در این راستا گامی هر چند کوچک ولی موثر بردارد. لذا در این مسیر سخت امّا روشنی بخش، چشم به راه حضور سبز و گرم کلیه عزیزانی هستیم که به نحوی از انحاء می­توانند در این زمینه یاری­رسان باشند.
📍برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

www.3tmh.com

 

مطالب مرتبط