کنفرانس بین المللی آکادمی آسیایی مدیریت

کنفرانس بین المللی آکادمی آسیایی مدیریت (مدیریت، نوآوری و کارآفرینی یک چالش جهانی)
📍برگزاركننده دانشگاه Usm مالزي و با حضور اساتيد خارجي آن دانشگاه
✍️ برگزاري كارگاه هاي علمي به روز و متنوع مطابق جديدترين يافته هاي علمي (ظرفيت محدود)
🔹 آدرس سایت 👇
🌐 www.aamc2018.ir

مطالب مرتبط