بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

از طریق این وب سایت که مطالب آن متعلق به کمیسیون نشریات پزشکی کشور (مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد می‌توانید به فهرست و آدرس اینترنتی نشریات دسترسی پیدا کنید.

http://journals.research.ac.ir