فهرست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت

از طریق این وب سایت که مطالب آن متعلق بهگروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد می‌توانید به فهرست و آدرس اینترنتی نشریات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت دسترسی پیدا کنید.

http://blacklist.research.ac.ir