معرفی کتاب Electronic Government and the Information Systems Perspective

Electronic Government and the Information Systems Perspective: 7th International Conference, EGOVIS 2018, Regensburg, Germany, September 3–5, 2018,
Proceedings by Andrea Kő
English | 2018 | 273 Pages | ISBN : 3319983482
این کتاب شامل مقالات داوری شده کنفرانس بین المللی دولت الکترونیکی و دورنمای سیستم های اطلاعاتی در Regensburg آلمان می باشد که در ماه سپتامبر 2018 برگزار می شود.
این مقالات شامل 19 مقاله تجدید نظر شده ارائه شده با دقت بررسی شده است در بخش های زیر سازماندهی شده اند: دیجیتال سازی و شفافیت؛ چالش در تکنولوژی دولت الکترونیک و رای گیری الکترونیکی؛ مدیریت دانش در زمینه دولت الکترونیک؛ فن آوری های معنایی و جنبه های قانونی؛ داده های باز و نوآوری باز پرونده های دولت الکترونیکی، مدیریت داده ها و مدیریت دانش.