معرفی سایت archive

این وبسایت که در سال 1996 بنا شده یک سایت دسترسی آزاد به میلیون ها رکورد اطلاعاتی از قبیل کتاب،ویدئو، صوت و …است که هر لحظه در حال گسترش است . نیم نگاهی به این سایت؛ وسعت و عظمت اطلاعات موجود در آن را به نمایش میگذارد.

https://archive.org

مطالب مرتبط