راهنمای نگارش گزارش اقدام پژوهی

دانلود فایل

اقدام پژوهی یک فعالیت علمی و پژوهشی است که توسط هر فردي که در حوزه اي به کار مشغول است ، ممکن است انجام پذیرد. مثلا یک معلم ، براي ارتقاي پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس خود،با ابتگار و تدبیر و با به کارگیري روش هاي مطلوب، دست به فعالیت هایی می زند که منجر به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس می شود، این معلم” اقدام پژوهی ” انجام داده است.

مطالب مرتبط