ناصر کاتوزیان

دکتر امیر ناصر کاتوزیان سال ۱۳۱۰ شمسی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال و دوره متوسطه را در دبیرستان علمیه گذراند و دوره‌های عالی و تکمیلی را تا اخذ مدرک دکتری رشته حقوق خصوصی و اسلامی در دانشگاه تهران سپری کرد.

دکتر امیر ناصر کاتوزیان از سال ۱۳۴۳ با درجه استادیاری به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت نامبرده در سال ۱۳۵۱ به درجه استادی تمام وقت گروه حقوق خصوصی و اسلامی با پایه یک استادی نائل آمد. تألیف ۴۲ جلد کتاب در زمینه‌های حقوق مدنی، فلسفه حقوق و آیین دادرسی و ارائه حدود ۴۰۰ مقاله علمی در زمینه قضایی از جمله فعالیت‌های علمی دکتر کاتوزیان است.

آثار :

۱- گویاتر از گفتارها، مجموعه مقدمه ها، پیش گفتارها و سرآغازها ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیانناشر: دانشگاه تهران – ۱۳۸۳

۲- اثبات و دلیل اثبات: شهادت، اماره، سوگند و اصول علمی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: میزان – ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۸۵

۳- اثبات و دلیل اثبات: قواعد عمومی اثبات – اقرار و سند ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: میزان – ۳۰ اردیبهشت، ۱۳۸۵

۴- از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟: زندگی من ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۱۶ تیر، ۱۳۸۶

۵- اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: میزان – ۱۳۸۳

۶- تحولات حقوق خصوصی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: دانشگاه تهران – ۱۳۸۱

۷- توجیه و نقد رویه قضایی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: میزان – ۲۱خرداد، ۱۳۸۶

۸- حقوق مدنی (عقود معین: ج ۳) ویژگی اثر : دکتر ناصر کاتوزیان . (استاد سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران) تهران: بهنشر، ۱۳۶۴، وزیری، ۶۴۷ ص-این کتاب در دوره چهارم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده است-ویژگی عقود معین آن است که از ارتباط و نظم خاصی برخوردار بوده و باید کوشید این نظم و اصول را دریافت و استخراج کرد و برای کمک به تفسیر هماهنگ و درست قانون، عقودی را که جوهر مشترک دارد در کنار هم و ذیل اصول حاکم بر آنها قرار دارد.

تلاش نویسند کتاب در این راستا بوده و برای نیل بدین مهم، عقودی را که در کتاب آمده است در دو دفتر جداگانه مطرح می کند: 1- دفتر نخست به عاریه، ودیعه و وکالت اختصاص یافته است که این عقود چهره‌‌ی «اذنی، نیابتی، امانی» را به عنوان وصف بارز و خصیص‌ی مشترک دارا هستند. ۲- دفتر دوم، شامل عقودی است که به طور معمول در کتاب «دیون» می آید و ضمان، حواله، کفالت و رهن را شامل می شود.

۹- حقوق مدنی خانواده: اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان، نسب، همبستگی خانوادگی و حمایت از کودکان، فرزندخواندگی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۲۰ آبان، ۱۳۸۵

۱۰- حقوق مدنی خانواده: نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان (گردآورنده)ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۱۹ فروردین، ۱۳۸۵

۱۱- حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ – ۰۳ مرداد، ۱۳۸۵

۱۲- حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری): مسوولیت مدنی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: دانشگاه تهران – ۲۵ شهریور، ۱۳۸۶

۱۳- حقوق مدنی: ایقاع: نظریه عمومی – ایقاع معین ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: میزان – ۲۵خرداد، ۱۳۸۴

۱۴- حقوق مدنی: عقود اذنی – وثیقه های دینی: ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۱۵ شهریور، ۱۳۸۵

۱۵- حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها: اجرای عقد و عهدشکنی مسوولیت قراردادی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۱۴ اردیبهشت، ۱۳۸۴

۱۶- حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها: انحلال قرارداد – خیارات ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان (گردآورنده)ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۰۳ اردیبهشت، ۱۳۸۴

۱۷- حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها: انعقاد و اعتبار قرارداد، ضمانت اجرای شرایط اساسی معامله، … ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: بهمن برنا – ۱۹ مهر، ۱۳۸۵

۱۸- حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها: مفهوم عقد – انعقاد و اعتبار قرارداد “تراضی” ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان (گردآورنده)ناشر: بهمن برنا – ۲۱ بهمن، ۱۳۸۵

۱۹- حقوق مدنی: مشارکتها – صلح – شرکت – مضاربه – مزارعه و مساقات – جعاله – گروبندی مشروع – صلح ویژگی اثر : یدآورنده: ناصر کاتوزیان (گردآورنده)ناشر: گنج دانش – ۱۳ شهریور، ۱۳۸۶

۲۰- حقوق مدنی: معاملات معوض – عقود تکمیلی – بیع – معاوضه – اجاره – قرض ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۱۶ مهر، ۱۳۸۴

۲۱- حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات ویژگی اثر : تالیف،این کتاب ، در دوره نوزدهم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان کتاب سال معرفی و برگزیده شد. آشنایی با کتاب «حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات» حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات/ ناصر کاتوزیان.- تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۹٫ ۶۴۷٫ ص. کتابنامه: ص. [۶۴۵]-[۶۴۷]؛ همچنین به صورت زیرنویس. نظریه تعهدات بر تمام روابط حقوقی انسانها حکومت می کند. علاوه بر مباحث حقوق مدنی، این نظریه مبنای بسیاری از مسائل مربوط به حقوق تجارت و سایر رشته های حقوق خصوصی نیز قرار می گیرد. نگاهی به مباحث حقوق عمومی، به ویژه حقوق اداری، نشان می دهد که قواعد عمومی تعهدات در زمین? قراردادها و مسئولیت مدنی تا چه اندازه در ساختمان منطقی این رشته ها نیز اثر دارد. استخراج «نظری? عمومی تعهد» فکری بیگانه است که به تازگی در حقوق ما نفوذ پیدا کرده است: در حقوق اسلام، عقد یا معامله و ضمان قهری عنوانهای اصلی مطالعه در باب روابط اشخاص است و از احکام تعهد (به معنی دین نه پیمان) به طور پراکنده و فرعی گفتگو می شود. قانون مدنی نیز کم و بیش همین شیوه را ادامه می دهد، با این تفاوت که، براثر تقلید از روش قانون مدنی فرانسه، اصطلاح تعهد و عقد را با هم مخلوط می کند و ارزش متعارف در این زمینه به دور می افتد. مبحث تعهدات، به عنوان آثار حاصل از عقود و پاره ای از ایقاعات، در حقوق ایران، تا قبل از اثر حاضر، موضوع تحقیق مستقلی قرار نگرفته بود. این کتاب با دیدگاهی جدید و بدیع، بحث تعهدات را مطرح می نماید و همانند سایر آثار مؤلف محترم، برآورند? یکی از نیازهای اساسی اساتید و دانشجویان حقوق و قضات و اهل تحقیق در زمین? حقوق مدنی است. مؤلف محترم به سبب استمرار در مطالعه و تحقیق و نیز به جهت تسلط به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و عربی و اشراف به حقوق اروپا و آمریکا و ممالک اسلامی، از مصادر فقهی و منابع معتبر دست اول استفاده کرده است. تازگی بسیاری از مباحث این کتاب در حقوق ایران، وسعت و جامعیت طرح مطالب، به ویژه شیو? بیان تطبیقی و مقارن آنها، شیوایی و رسایی و سبک ممتاز نویسنده و نیز وضع بحثهای تحقیقی به عنوان قرائت و تمرین به منظور افزایش دقت مخاطب از دیگر امتیازات اثر حاضر است.

۲۲- حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دوطرف و نسبت به اشخاص ثالث ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: بهمن برنا – ۱۳۸۳

۲۳- حقوق مدنی، مشارکتها – صلح ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: گنج دانش – ۱۳۸۳

۲۴- دوره مقدماتی حقوق مدنی: ارث ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان (تدوین)ناشر: میزان – ۰۵ شهریور، ۱۳۸۴

۲۵- دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۲۳ مرداد، ۱۳۸۵

۲۶- دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت ویژگی اثر : تالیف-ناشر: میزان

۲۷- دوره مقدماتی حقوق مدنی: خانواده ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: میزان – ۱۸آذر، ۱۳۸۵

۲۸- دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی: بیع. اجاره. قرض. جعالعه. شرکت. صلح ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیانن اشر: گنج دانش – ۱۳ شهریور، ۱۳۸۶

۲۹- دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی: ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: گنج دانش – ۱۳ شهریور، ۱۳۸۶

۳۰- دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۱۱ مهر، ۱۳۸۵

۳۱- دوره مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی از: شفعه – وصیت – ارث ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: میزان – ۰۹ آبان، ۱۳۸۶

۳۲- طرح تقویت ظرفیتهای آموزش و پژوهش حقوق بشر: حکومت قانون و جامعه مدنی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی – ۰۱ اسفند، ۱۳۸۵

۳۳- عدالت قضایی، گزیده آراء ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: میزان – ۱۳۸۳

۳۴- فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۱۰ خرداد، ۱۳۸۵

۳۵- فلسفه حقوق: منابع حقوق ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۲۳ مرداد، ۱۳۸۵

۳۶- فلسفه حقوق: منطق حقوق ویژگی اثر : یدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۱۸ مرداد، ۱۳۸۵

۳۷- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ویژگی اثر : تالیف-ناشر: میزان

۳۸- کلیات حقوق: نظریه عمومی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۱۲ بهمن، ۱۳۸۴

۳۹- مبانی حقوق عمومی ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: میزان – ۱۳۸۳ ۴۰ مسوولیت ناشی از عیب تولید: مطالعه انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ – ۱۵ آذر، ۱۳۸۴

۴۱- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ویژگی اثر : پدیدآورنده: ناصر کاتوزیان ناشر: شرکت سهامی انتشار – ۰۷ آبان،

دکتر امیرناصر کاتوزیان در یکی از روزهای شهریور ماه سال یک هزارئ سیصد و نود و سه در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل بیماری ریوی درگذشت.