دهمین کنفرانس بین‌المللی بین رشته‌ای مطالعات علوم اجتماعی

دهمین کنفرانس بین‌المللی بین رشته‌ای مطالعات علوم اجتماعی در تاریخ دوازدهم تا چهاردهم نوامبر 2018در شهر آکسفورد برگزار خواهد شد. مهلت ارسال چکیده مقالات به این کنفرانس تا تاریخ 15 اکتبر می‌باشد.

در این کنفرانس تحقیق و بحث در مورد موضوعات کلیدی میان رشته ای علوم اجتماعی که بر انسان شناسی، ارتباطات، اقتصاد، آموزش، جغرافیا، تاریخ، حقوق، زبان شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه شناسی تاثیر میگذارد، انجام خواهد شد
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید.

http://icisss.flelearning.co.uk/home

مطالب مرتبط