همایش اخلاق و رسانه

زمان برگزاری : 7 آذر 1397
زمان اتمام : 8 آذر 1397

برگزار کننده : اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه از اساتید ، پژوهشگران ، دانشجویان ، طلاب وفضلاء جهت ارائه مقالات علمی – پژوهشی در بخش‌ها و موضوعات پیشنهادی ُ مبتنی بر مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی،
، دین‌شناسی، ارزش‌شناسی و روش‌شناسی اخلاق اسلامی، دعوت به عمل می آورد.

 

 وب سایت : scem.irc.ir
مطالب مرتبط