کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری

مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب از انتشار کتاب کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری با زیر عنوان تاریخ اندیشه دینی در صدر اسلام در آینده‌ای نزدیک خبر داداین اثر از سوی فرزین بانکی و احمد علی حیدری ترجمه‌ شده و ویراستار علمی آن سید محمدرضا بهشتی است.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک یک ربع قرن است که از انتشار مجموعه 6 جلدی کلام و جامعه در سده دوم و سوم هجری اثر پروفسور یوزف فان اس متولد 1934 پژوهشگر نامی عرصه کلام اسلامی می‌گذرد.

مدیر انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه درواقع این مجموعه بی‌تردید یکی از منابع پژوهشی درخور توجه به شمار می‌رود گفت: این مجموعه پایه‌ای برای تحقیقات متعدد قرارگرفته است و روش جدید بررسی آرای کلامی و مناسبات آنها با یکدیگر و نیز نسبت بین جامعه و کلام، افق‌های جدیدی را در پژوهش‌های کلامی گشوده است.

وی عنوان کرد: ذکر دقیق مؤاخذ در پانوشت‌ها این مجموعه را به گنجینه‌ای ارزشمند برای پژوهشگران در کلام اسلامی مبدل کرده است که ابتدا خصوصیات بنیادین دیانت اسلامی در سده اول هجری واکاوی می‌شود و در انتها نتیجه‌گیری کلی بیان می‌شود.

کتاب کلام و جامعه در سده‌های دوم و سوم هجری با زیر عنوان تاریخ اندیشه دینی درصدر اسلام ترجمه آقایان فرزین بانکی و احمدعلی حیدری و ویراستهٔ علمی آقای سید محمدرضا بهشتی در 712 صفحه باقیمت 55 هزار تومان به همت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود.