⁣روند رو به رشد گرایش مسلمانان در آمریکا به کسب مقامات دولتی از سال 2001

طبق گزارش‌های رسیده از گروه‌های سیاسی مسلمان در آمریکا، در سال جاری بیشترین میزان گرایش مسلمانان برای کسب مقامات دولتی و ملی، بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001 به ثبت رسیده است و بیش از 100 مسلمان به عنوان نامزد انتخاباتی در مجامع مختلف شرکت نموده‌اند. افزایش اقدامات اسلام‌ستیزانه در آمریکا و همچنین نظرات و سیاست‌های ترامپ علیه مسلمانان عوامل اصلی گرایش این افراد به نامزد شدن برای کسب مقامات مختلف دولتی عنوان شده است. شایان ذکر است که جمعیت مسلمانان آمریکا رو به رشد و در حال حاضر 3.45 میلیون نفر می‌باشد و در مجموع کمتر از سیصد نفر از این جمعیت در مناصب سیاسی آمریکا حضور دارند.

منبع: IRIC

مطالب مرتبط