مجله علمی تخصصی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی در مسیر رسالت بزرگ خود درجهت فراهم سازی محیط گفتگوی علمی برای دانشمندان و محققان کشورمان گام می نهد. امید است با مشارکت فعال همه اساتید و محققان گرامی که با ارسال مقالات پرمحتوا و ارزشمند و همکاری صمیمانه در فرایند داوری، امکان انتشار مرتب و بی تاخیر و ارتقای کیفی انتشارات خود را فراهم می آورند این حرکت ارزنده تداوم یابد و به اهداف عالی و متعالی پیش بینی شده نزدیک گردد.

 1- بررسی تاثیر شیوع بیماری کرونا بر نشخوار فکری وتعارضات زناشویی در استان گلستان

منیر توانا، رقیه چمانه و طاهره چاهه

چکیده | English Abstract  | متن کامل (pdf)  

—————————————–

 2-بررسی رابطه کمالگرایی والدین با سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی90-91

منیر خلیلیان، محمدنقی فراهانی، هادی بهرامی

چکیده | English Abstract  | متن کامل (pdf)