معرفی کتاب The Iran Wars: Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the Middle East

این کتاب نوشته جی سالومون است. خبرنگار ارشد وال استریت ژورنال که با یکی از اعضای قاچاق سلاح به نام فرهاد عظیما در ارتباط بود. وی از افرادی است که در مذاکرات ایران اطلاعات دست اولی را در وال استریت منتشر می کرد

The Iran Wars: Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the Middle East by Jay Solomon
English | 2016 | ISBN: 0812993640 | 352 pages

مطالب مرتبط