تفاوت ISI با ISI-Listed چیست؟

🔹 بطور کلی به تمام ژورنال های نمایه شده در تامسون رویترز به اصطلاح ISI گفته می‌شود (با استناد به نام قدیمی موسسه Institute for Scientific Information). بدیهی است که با توجه به تنوع کیفی نمایه های تحت پوشش تامسون رویترز ، نمی‌توان قضاوتی یکسان برای تمام این نمایه ها داشت. لذا برای حفظ اعتبار و ارزش علمی عنوان ISI ، نمایه ها به دو گروه ISI (دارای ضریب تاثیر) و ISI-Listed (بدون ضریب تاثیر) تقسیم بندی می‌شوند.

🔹 ژورنالهایی موجود در نمایه های Arts & Humanities Citation Index و Science Citation Index Expanded و Social Sciences Citation Index با نام‌های اختصاری SCI ، SCIE و SSCI ، ژورنال‌های ISI خوانده می‌شوند. اعتبار علمی این ژورنال‌ها بسیار مناسب است و در صورت چاپ مقاله در این ژورنال ها از بابت اعتبارشان نگران نباشید.

🔹 به ژورنال‌هایی که در سایر نمایه‌های زیرمجموعه تامسون رویترز نظیر BIOSIS یا Zoological Record و یا ESCI و … ایندکس شده‌اند ، ژورنال های ISI-Listed گفته می‌شود. دقت داشته باشید که صرف ایندکس شدن یک ژورنال در این نمایه ها اعتبار برجسته‌ای محسوب نمی‌شود و در واقع در لیست ژورنال های تحت بررسی اعتبار توسط موسسه تامسون رویترز برای یک دوره زمانی مشخص قرار گرفته‌اند. بنابراین اعتبار علمی آن باید بصورت تخصصی بررسی شود. لازم به تذکر است که متاسفانه این قبیل ژورنال ها محل سوء استفاده های فراوان از دانشجویان و پژوهشگران جوان شده است و باید مراقب این موضوع باشید.

مطالب مرتبط