معرفی برنامه «مطالعات زنان در چارچوب مذهب»

ین برنامه در سال 1973 به عنوان اولین برنامه متمرکز در مطالعات بین رشته‌ای زنان و مذهب تشکیل شد و تا کنون بیش از 100 پژوهشگر در آن فعالیت کرده‌اند. هدف اصلی این پروژه تولید محتوای پژوهشی و علمی با محوریت موضوعاتی مانند دین و جنسیت، نقش زنان در جوامع مذهبی و فراتر از آن در حوزه‌های عمومی و نیز تأثیر سنت‌های مذهبی بر تعریف نقش زن و مرد می‌باشد. در این پروژه بر افزایش آگاهی در مورد نقش مهم دین در شناخت جایگاه زنان تاکید می‌شود.

🌐 وبسایت: https://wsrp.hds.harvard.edu
✉️ ایمیل: wsrp@hds.harvard.edu
📌 مکان: دانشکده الهیات هاروارد، آمریکا

منبع: IRIC به نقل از