تشکیل زنجیره انسانی برای جابجایی کتابهای یک کتابفروشی

حدود 180 نفر از مردم در ساتهمپتون انگلیس زنجیره انسانی تشکیل داده‌اند تا کتابهای کتابفروشی October Books را به مکانی جدید منتقل کنند.

مطالب مرتبط