معرفی پروژه زندگی در هارمونی: موسیقی، خاطرات و روابط همسایگان مسلمان، مسیحی و یهود

پروژه «زندگی در هارمونی» که توسط بنیاد خیریه KC Shasha پشتیبانی مالی می‌شود، بر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مواجهه موسیقایی میان همسایگان مسلمان، مسیحی و یهودی در کشورهای عراق و سوریه تمرکز دارد و به بررسی تأثیر موسیقی در ایجاد حس تعلق جمعی بین افراد با اعتقادات مختلف می‌پردازد. تحقیقات در شهرهای حلب در سوریه و بغداد در عراق انجام می‌شود و انتخاب این دو شهر به دلیل ارتباطات نزدیک ساکنان مسیحی، مسلمان و یهودی آنها در گذشته و حال بوده است.

مطالب مرتبط