آموزش گرامر انگلیسی – Check in, Check up

در ویدیوی زیر به تبیین وبررسی معنا و کاربرد دو کلمه Check in, Check up پرداخته می شود.

مطالب مرتبط