نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی

دانلود فایل

چکیده

 هدف این مقاله بررسی ابعاد سه‌گانه‏ ی سرمایه‎‌ی اجتماعی، خشونت نمادین و عرصه ‏ی تولیدات فرهنگی در عدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی، با توجه به نظریه ‏ی بوردیو است. بنابراین مطالعه حاضر با بهره‌گیری از نظریه‏ ی سرمایه ‏ی اجتماعی بوردیو در پی آن است که بداند ارائه‎ی محصولات و تولیدات فرهنگی و ایجاد سرمایه‏ ی فرهنگی و فرهنگ سازی در میان نوجوانان بزه‏کار به عنوان سرمایه­ های اجتماعی، به چه میزان منجر به عدم ارائه‎ی خشونت در میان آن‎ها می‏ گردد و سعی بر آن است که به نهادینه کردن عادات درست فرهنگی نظیر مطالعه و تحصیل از طریق عرصه‏ ی تولیدات فرهنگی و سرمایه ‏های فرهنگی مد نظر بوردیو پرداخته و ‏بتوان عادات سطح پایین قشر نابه‏ هنجار اجتماع را(جوانان بزه‏کار) به سطحی مطلوب رساند و خشونت نمادین حاصل از بستر نامناسب فرهنگی و اجتماعی را که در آن رشد یافته ‏اند، در آن‏ها تقلیل داد و به کمک تسلط از طریق کاربردهای رسمی زبان و آموزش اعمال شده ازطریق طبقه مسلط ­تر، بر روی این قشر سطح آن‏ها را در طبقه‏ ی حاصل از ساختار اجتماعی‏‌شان بالا کشید و کنترلشان کرد.

نویسندگان دکتر زهره میرحسینی، زهره دوگچی، سمیه نصیری

 

مطالب مرتبط