دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات

دین و ارتباطات همیار

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات متعلق به دانشکده‌ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطاتِ دانشگاه امام صادق (ع) است.

فراخوان مقاله علمی و پژوهشی

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران

حوزه ی دین، فرهنگ و ارتباطات

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات، آمادگی خود را نسبت به دریافت، ارزیابی و پذیرش مقالات علمی در حوزه‌‌های موضوعی و مطالعاتی ذیل اعلام می‌دارد:

الف- دین و فرهنگ و ارتباطات:

1- مطالعات میان رشته‌ای دین و فرهنگ و ارتباطات به صورت عام و موردی با رویکرد نظری و عملی
2- مطالعات سازمان‌های فرهنگی و ارتباطی اسلامی
3- مطالعات میان رشته‌ای دین و فرهنگ و ارتباطات درحوزه‌های هنری و آموزشی
4- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت در حوزه‌ی دین و فرهنگ و ارتباطات
5- اخلاق و فرهنگ و ارتباطات
6- حقوق و فرهنگ و ارتباطات
7- دین، مهدویت، پیشرفت، توسعه، جهانی‌سازی و آینده نگری

ب- دین و فرهنگ

1- دین و فرهنگ از دیدگاه فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و تاریخی
2- دین و فرهنگ در سطح فردی و جمعی
3- دین و فرهنگ و جامعه: ساختارها، نهادها و سازمان‌ها
4- دین در حوزه فرهنگ عمومی، عامه، خرده فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، اقلیت‌ها و سبک زندگی
5- دین، تهاجم فرهنگی و بحران هویت
6- فرهنگ و تمدن اسلامی

ج- دین و ارتباطات

1- مطالعات میان‌رشته‌ای دین و ارتباطات بطور عام و به صورت موردی
2- ارتباطات اسلامی با رویکردهای نظری و عملی از منظر قرآنی و روایی
3- ارتباطات شیعی از نظر ساختاری، رفتاری و کارکردی
4- ارتباطات اسلامی و رویکردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع مسلمان
5- ارتباطات و بیداری اسلامی
6- ارتباطات اسلامی و دیپلماسی عمومی و رسانه ای
7- دین و ارتباطات با رویکردهای درون فردی، میان فردی، میان گروهی، جمعی و سازمانی
8- دین و ارتباطات بین الملل، منطقه‌ای، میان فرهنگی و جهانی
9- دین و فضای مجازی

نکات:

برای دوفصلنامه، وجود رویکرد میان رشته‌ای دین و حوز‌ه‌ی فرهنگ و ارتباطات لازم و ضروری است.
مطالعات اسلامی در اولویت می‌باشد.
مقالات از نظر «سطح مطالعه» می‌توانند نظری، راهبردی و کاربردی باشند.
مقالات در سطح علمی-پژوهشی و با تاکید بر مطالعات موردی باشند.

 شماره جاری: دوره 26، شماره 56، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1398  

3. راهبردهای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در آموزش عالی

صفحه 75-120

شهلا باقری؛ وحید خاشعی؛ بیژن زارع؛ پوران سپهری امین


4. نشانه‌شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ

صفحه 121-156

احمد توانایی؛ مسعود روحانی؛ سید علی اصغر سلطانی


6. ارتباط انسان با خدا از منظر زاویه طلایی 111 درجه

صفحه 197-222

محسن خالقی مقدم؛ سید علی هاشمی؛ یاسر خلیلی


9. رهبری آموزشی در آموزش و پرورش دوره ابتدایی

صفحه 301-338

مریم شهرابی فراهانی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی


10. طراحی الگوی فرآیند مدیریت تصویر در صداوسیما

صفحه 339-374

سید محمدرضا فیاضی؛ سیاوش صلواتیان؛ علی اکبر رزم جو


مطالب مرتبط