سومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

سومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی28 روز آذر ماه ۹۷
در دانشگاه مرمره استانبولِ ترکیه برگزار خواهد شد.
✅ مهلت ارسال مقالات: 28 آبانماه 97
✅ محورهای کامل کنفرانس بین المللی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه نمایید

لیست ژورنال های پشتیبان کنفرانس:

1- ACM TRANSACTIONS ON AUTONOMOUS AND ADAPTIVE SYSTEMS

Quarterly ISSN: 1556-4665

ASSOC COMPUTING MACHINERY, 2 PENN PLAZA, STE 701, NEW YORK, USA, NY, 10121-0701

 1. Science Citation Index Expanded
 2. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

************************************

2- ACM TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL LOGIC

Quarterly ISSN: 1529-3785

ASSOC COMPUTING MACHINERY, 2 PENN PLAZA, STE 701, NEW YORK, USA, NY, 10121-0701

 1. Science Citation Index Expanded
 2. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

************************************

3- APERTURE

Quarterly ISSN: 0003-6420

APERTURE, 20 EAST 23RD ST, NEW YORK, USA, NY, 10010

 1. Arts & Humanities Citation Index
 2. Current Contents – Arts & Humanities

************************************

4- APOLLO-THE INTERNATIONAL MAGAZINE FOR COLLECTORS

Monthly ISSN: 0003-6536

APOLLO MAGAZINE LTD, 20 THEOBALD’S RD, LONDON, ENGLAND, WC1X 8PF

 1. Arts & Humanities Citation Index
 2. Current Contents – Arts & Humanities

************************************

5- APPLIED OPTICS

Biweekly ISSN: 0003-6935

OPTICAL SOC AMER, 2010 MASSACHUSETTS AVE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences
 4. Current Contents – Engineering, Computing & Technology

************************************

6- APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING

Monthly ISSN: 0947-8396

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

 1. Science Citation Index
 2. Science Citation Index Expanded
 3. Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences