نکات مهم در تهیه و تنظیم پرسشنامه

▫️پرسشنامه و نامه پیوست آن، منابع اصلی اطلاعاتی هستند که پاسخ دهندگان به آن مراجعه می‌کنند و سرانجام تصمیم می‌گیرند که به سوالات آن پاسخ دهند یا خیر. توصیه‌های زیر در تهیه و تنظیم پرسشنامه به شما کمک می‌کنند

1. پرسشنامه را جذاب کنید
2. صفحه‌های پرسشنامه را شماره‌بندی کنید
3. سوالات پرسشنامه را تا حد امکان به شکل ساده تهیه کنید به نحوی که پاسخ دادن به آنها آسان شود
4. در ابتدا و انتهای پرسشنامه نام، نام خانوادگی را ذکر کنید
5. نحوه پاسخگویی به سوالات را خیلی ساده و با حرف درشت ذکر کنید
6. در ابتدای هر نوع سوال یک مثال مطرح کنید و نحوه پاسخگویی به آن را مشخص کنید
7. سوالات پرسشنامه را بر اساس نظم منطقی (موضوعی، توالی زمانی، شکل سوالات) مرتب کنید
8. در ابتدای پرسشنامه سوالاتی را مطرح کنید که جالب هستند
9. در پرسشنامه‌هایی که خیلی طولانی هستند، سوالات مهم را در آخر پرسشنامه قرار ندهید
10. از بکار بردن کلماتی که پاسخ دهندگان به آنها حساس هستند خودداری کنید
11. در هر سوال اطلاعات را به اندازه کامل بیان کنید، به نحوی که سوال برای پاسخ دهنده معنادار باشد
12. طول پرسشنامه بر دقت پاسخگویی تاثیر دارد بنابراین در صورت امکان پرسشنامه را مختصر کنید.َ

مطالب مرتبط