معرفی کتاب Internet of Things for Smart Cities: Technologies, Big Data and Security

 “Internet of Things for Smart Cities: Technologies, Big Data and Security” 

by Waleed Ejaz

2019 | ISBN-10: 3319950363 | 84 pages

این کتاب مفهوم شهر هوشمند را به عنوان راه حل بالقوه برای چالش های ایجاد شده توسط شهرنشینی معرفی می کند. اینترنت اشیاء (IoT) ویژگی های جدیدی را با حداقل دخالت انسان در شهرهای هوشمند ارائه می دهد. این کتاب مولفه های مختلف اینترنت اشیاء (IoT) را برای شهرهای هوشمند از جمله فن آوری های حسگر، فن آوری های ارتباطی، تجزیه و تحلیل داده ها و امنیت اطلاعات توصیف می کند.

مطالب مرتبط