برگزاری دوره آموزشی آنلاین «دین، جنگ و صلح»

این دوره آموزشی در هشت هفته، توسط دانشکده الهیات هاروارد و به زبان انگلیسی توسط دایان مور ارائه می‌شود و طی آن جنگ‌های معاصر در مناطق مختلف جهان با تمرکز بر نقش پیچیده دین در پیشرفت این خشونت‌ها در هر منطقه بررسی می‌شوند و دانشجویان با شیوه‌های مختلف تحلیل ایدئولوژی‌های مذهبی که از زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدا نیستند آشنا می‌شوند. به علاوه، تأثیرات خشونت‌های مذهبی بر زندگی شهری در حوزه‌هایی مانند سلامت و بهداشت عمومی، آموزش و تجارت نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
منبع: IRIC

مطالب مرتبط