دانلود کتاب Language, Youth and Identity in the 21st Century

دانلود فایل

زبان جوانان در تحقیقات جامعه شناختی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا به نظر می رسد ابتکاری و منبع اصلی دانش در مورد تغییر زبانی و نقش زبان است. این جلد ، تیمی از محققان برجسته را گردهم آورده است تا شیوه های زبانی جوانان را در فضاهای شهری چند زبانه ، با تجزیه و تحلیل هایی از گرامر گرفته تا ایدئولوژی ، بررسی و مقایسه کنند. این شامل نمونه های جالب از شهرهای اروپا ، آفریقا ، کانادا و ایالات متحده است تا نشان دهد چگونه جوانان هویت خود را از طریق زبان بیان می کنند ، به عنوان مثال در اشعار هیپ هاپ و رسانه های جدید اجتماعی. این نخستین کتابی است که موضوع را از منظر جهانی متنوع پوشش می دهد ، و بررسی می کند که چگونه شیوه های زبانی در جوامع مختلف با سن ، قومیت ، جنسیت و طبقه تلاقی می یابد. با انجام این کار ، مشترکات و اختلافات در نحوه تجربه جوانان ، عملکرد و ارتباط آن با پیچیدگی معاصر اجتماعی ، فرهنگی و زبانی قرن بیست و یکم را نشان می دهد.

مطالب مرتبط