وجود خدا؟!

کتاب وجود خدا یکی از سه اثر بسیار مهم ریچارد سوئینبرن، فیلسوف معاصر دین است که در آن ادله وجود خدا به زبان جدید و علمی بررسی شده است. از آنجا که این فیلسوف قبل از فلسفه دین در فلسفه علم تحصیل نموده است و نیز با آخرین تئوری های مطرح در علوم پایه خصوصا فیزیک آشنایی دارد تلاش کرده است یافته های مزبور را در تقریراتی که از ادله اثباتی خود ارائه می دهد مدنظر قرار دهد. از این رو، علاوه بر اساتید و دانشجویان رشته فلسفه و الهیات، دانش پژوهان سایر رشته های تحصیلی خصوصا علوم پایه و نیز همه علاقمندان به مطالعه و گفتگو درباره خدا و ادله وجود آن می توانند از این اثر بهره مند گردند.

 

درباره نویسنده:

ریچارد سوئینبرن

محمدجواد اصغری

دکتر محمدجواد اصغری عضو هیئت علمی و استادیار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم (ع) است. ایشان فارغ التحصیل سطح سه علوم حوزوی، کارشناسی ارشد فلسفه دین از دانشگاه باقرالعلوم و دکتری مدرسی معارف اسلامی از دانشگاه معارف اسلامی است. کتابهای تالیفی و ترجمه ای ایشان عبارتند از:

1. «برهان تجربه دینی از دیدگاه سویین برن» انتشارات دانشگاه ادیان، زمستان 1393
2. «بنیادهای معرفتی خداشناسی» انتشارات دانشگاه معارف اسلامی، شهریور 1397
3. ترجمه کتاب «وجود خدا» اثر ریچارد سوئینبرن، انتشارات لوگوس، آذر 1397
4. «فلسفه دین ریچارد سویین برن» در دست تدوین برای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه