نشریه ادبیات تطبیقی

 نشریة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان بر اساس رأی جلسة مورخ 21/10/1381 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حایز شرایط دریافت درجة اعتبار « علمی- پژوهشی» شناخته شده است. اما نظر به سیاست های کمیسیون نشریات علمی کشور مبنی بر تخصصی تر شدن نشریات علمی – پژوهشی ، نشریة ادبیات تطبیقی( منشعب از همان نشریه یاد شده) نیز طبق نامة 647/11/3 مورخ 8/4/1388 مدیر کل محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای اعتبار علمی –  پژوهشی است.

شماره جاری: دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-264  
1

خوانش تطبیقی تاریخ نگاری منظوم در مدایح ابن هانی و امیر معزی (مطالعه موردی: مضامین، ساختار‌های ادبی و تصاویر شاعرانه)

صفحه 1-19
فروغ الهی
2

کاربرد دینی و ادبی و هنری حروف مقطعه قرآنی در ادب پارسی

صفحه 21-51
غلامرضا حیدری
3

کاوشی در تطابق آرایِ کلامی ِ شمس تبریزی و محمّد غزالی

صفحه 53-72
محمد خدادادی؛ فاطمه محمدی عسکرآبادی
4

بررسی تطبیقی تأویلات آیه نور در دیدگاه ابن عربی و مولانا

صفحه 73-95
محمدرضا ساعدی رودی؛ محمّدرضا صرفی؛ عنایت الله شریف پور
5

بررسی تطبیقی «کارگفت های» بکار رفته در لالایی های دو فرهنگ کلامی فارسی و انگلیسی

صفحه 97-121
آزاده شریفی مقدم؛ پردیس شریف پور
6

کشمکش سیاسی اجتماعی در شعر خلیل حاوی و مهدی اخوان ثالث

صفحه 123-144
شهلا شکیبایی فر؛ محسن پیشوایی علوی
7

بررسی نقش مراکز علمی کردنشین«جزیره» در پیشبرد علوم ادبی و لغوی عصر عباسی (مطالعه موردی دیار ربیعه)

صفحه 145-164
شعله ظهیری
8

بررسی تطبیقی داستان«ماه عسل» از نجیب محفوظ با داستان «حضور» از ابوتراب خسروی

صفحه 165-181
فائزه عرب یوسف آبادی؛ زهرا داور
9

وحدت وجود در مثنوی مولانا و تائیه ابن فارض

صفحه 183-203
مریم فریدی
10

« بررسی تطبیقی رمان حاجی بابای اصفهانی جیمز موریه و یکی بود یکی نبودجمالزاده ، با تکیه برشرق شناسی ادوارد سعید»

صفحه 205-222
فاطمه کاسی؛ محمد صادق بصیری؛ فاطمه رنجبر
11

تصویر رمانتیک در شعر حسین منزوی و بدر شاکر السیاب

صفحه 223-243
سید اصغر موسوی؛ سید حسین سیدی
12

مقایسۀ سبکی هجویات حطیئه و خاقانی

صفحه 245-264
محمّد غفوری فر؛ امید وحدانی فر؛ حسن رحمانی راد؛ حسین شمس آبادی
13

نشریه ادبیات تطبیقی، دورۀ 10،شمارۀ 18، بهار و تابستان 1397

صفحه 1-264
14

اطلاعات انگلیسی نشریه

صفحه 1-264
مطالب مرتبط