تاریخچه مختصر انتشارات الزویر Elsevier

انتشارات الزویر (Elsevier) یکی از بزرگ‌ترین ناشران علمی در دنیا به شمار می‌رود.
1️⃣ شکل گیری اولیه و گسترش انتشارات الزویر به سال ۱۵۸۰ تا اواخر قرن نوزدهم می رسد.
2️⃣ در قرن بیستم به یک ناشر بین المللی تبدیل شد.
3️⃣ در قرن بیستم و یکم، اسکوپوس را تاسیس و از تکنولوژی‌ها جدید انتشارات استفاده کرد.

در حال حاضر انتشارات الزویر تحت نام ریلکس گروپ RELX Group فعالیت می‌کند.
الزویر هم اکنون خدمات مختلفی را در قالب زیرمجموعه‌های خود از جمله Scopus, ScienceDirect, Mendeley, Evolve, Knovel, Reaxys و ClinicalKey به دانشمندان و پژوهشگران سراسر دنیا ارائه می‌دهد.

مطالب مرتبط