سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی توسط انجمن روان شناسی تربیتی ایران و با همکاری گروه های روانشناسی تربیتی دانشگاه های کشور و با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال 98 برگزار می گردد.
مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ ۹۷/۱۱/۱۱ تمدید شد.

آدرس اینترنتی همایش:   www.confedupsy.ir/fa

شهر برگزاری: تهران

سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی توسط انجمن روان شناسی تربیتی ایران و با همکاری گروه های روانشناسی تربیتی دانشگاه های کشور و با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، در تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال 98 برگزار می گردد.

محورهای همایش:
تفاوت های فردی
یادگیری مغزمحور
توانایی های شناختی و فراشناختی
آموزش الکترونیکی و یادگیری سیار
شیوه های آموزش نوین
سبک های یادگیری
روان شناسی مدرسه
سنجش و ارزشیابی
نقش معلم در پرورش یادگیرندگان
دانش آموزان با نیازهای ویژه
روش های تغییر و اصلاح رفتار

هیئت رییسه همایش:

رئیس همایش: دکتر علی دلاور
دبیر علمی همایش: دکتر فریبرز درتاج
دبیر اجرایی همایش: مهرداد اسفنانی

مطالب مرتبط