مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان

مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان همیار

 دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 – شماره پیاپی 62، بهار 1399، صفحه 1-10  

3. تولید و بازتولید سلطه نمادین علیه زنان در دهدشت

صفحه 3-4

محمدتقی ایمان؛ مهرانگیز ستوده؛ حلیمه عنایت؛ ماهرخ رجبی


5. بررسی رابطه ناکامی و خشونت روانی-کلامی مردان و زنان در خانوادههای شهر اصفهان

صفحه 6-7

مهربان پارسامهر؛ معصومه یوسفی شیخ رباط؛ مهران بندری


6. مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل

صفحه 7-8

مهدی فرجی پاک؛ رضا خجسته مهر؛ مرتضی امیدیان

 

مطالب مرتبط