شناسایی عوامل و راهکارهای ایجاد علاقه به کار تیمی در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

دانلود فایل

اولین مسئله در سازمان های امروزی ایران عدم توانایی سازمان برای پیدا کردن راه حل های مفید برای چالش های پیش روی سازمان است. یکی از مهمترین موانع رفع این مشکل تقویت کار تیمی می باشد. در نظر گرفتن فعالیت‌ها و وظایفی برای اعضای تیم کارکنان را در توسعه مهارت‌های حل مشکل یاری می‌رساند و بدیهی است انتقال چنین مهارت‌هایی به محل کار بسیار آسان خواهد‌بود. اعضای تیم در کنار هم به شناسایی مشکل پرداخته و به دنبال ارائه راه‌حل‌های جایگزین هستند و مزایا و معایب هر روش را می‌سنجند.در اقدام بعدی یکی از راه‌حل‌ها یا ترکیبی از بهترین راه‌حل‌ها انتخاب شده و در راستای تحقق هدف تیم به‌کار گرفته‌می‌شود.

یکی دیگر از مهمترین مسئله در سازمان های دولتی امروزی عدم وجود تعامل کافی میان کارکنان از یک سو و از سوی دیگر عدم همکاری میان کارکنان مختلف برای غلبه بر چالش های فرارویی سازمان های دولتی است. از سوی دیگر فعالیت تیمی به مدیران سازمان ها اجازه می‌دهد تا بهترین استعدادهای کارکنان خود را شناسایی و آشکار کرده و بهترین نتایج ممکن را از طریق کار مشارکتی تحقق بخشند. فعالیت تیمی منجر به ایجاد روابط جدید میان افراد در محل کار می‌شود و مدیران را در کشف مهارت‌هایی که قبلا به واسطه انجام وظایف شغلی و در قالب شرح شغل قابل مشاهده نبودند، یاری می‌رساند. پژوهش‌های بسیاری تاثیرات تیم سازی و فعالیت‌های خاص برنامه‌ریزی شده برای تیم‌ها را در ارتقای رفاه، بهره‌وری و روحیه کارکنان و موفقیت در کسب‌وکار اثبات کرده‌اند.

مسئله سوم مهم این تحقیق  در مورد تجربه اندوزی موفق برای کارکنان یک سازمان دولتی و امکان فعالیت در فضایی برابر برای تک‌تک کارکنان سازمان می باشد. از آنجا که ساختار سازمان های دولتی به گونه ای هرمی است و این امکان فعالیت در فضای برابر امکان پذیر نیست، فعالیت گروهی اعم از کوتاه‌مدت و در قالب فعالیت‌های شغلی گروهی یا مشارکت بلندمدت کارکنان در محل کار آنان را مجبور به تعامل با افرادی می‌کند که هرگز شانس همکاری با آنان را در محل کار نداشته‌اند. اگر از اعضای گروه درخواست انجام فعالیتی را کنید که هیچ‌گونه تجربه‌ای در خصوص انجام آن ندارند، امکان فعالیت در فضایی برابر را برای تک‌تک اعضا فراهم کرده‌اید که بر اساس آن افراد مجبور به یافتن راه‌‌‌هایی برای حل مشکل هستند.

 

در نهایت مسئله دیگری که سازمان های ما با آن روبرو هستند عدم وجود انگیزه و خلاقیت در کارکنان می باشد. در صورتی که وقتی افراد در فعالیت‌های تیمی درگیر می‌شوند اعتماد بیشتری به مهارت‌های خود پیدا می‌کنند و به‌این ترتیب به فعالیت‌های چالش‌برانگیزی گرایش پیدا می‌کنند که برای انجام آن پشتکار فراوان دارند. علاوه‌بر این ایجاد اعتماد به تک تک اعضای تیم و فعالیت آنان از جمله نتایج کار گروهی است. وجود فعالیت تیمی و گروهی در سازمان به خودی خود نیروی انگیزشی قوی برای انجام وظایف کاری است، زیرا نشان‌دهنده بخشی از تعهدات سازمان است.

امروزه در دنیا هیچ کاری در زمینه های علم فناوری، اقتصاد و حتی فکر و اندیشه به صورت فردی انجام نمی شود. کارگروهی یکی از روش های اصلی رفتار سازمانی است و باید کارکنان را به کارگروهی واداریم. مفهوم كار تيمي در حقيقت آنقدر ساده است كه اغلب مردم فهم آن را بسيار عادي مي پندارند و همين مسئله كه آنها با اين فرض، كار تيمي انجام مي دهند مشكل ساز است چرا كه آنها در اصل كار گروهي انجام مي دهند. به طور معمول هر كس تجربه ي حضور در يك جلسه و ايفاي نقش در آن و مواجهه با يك گروه جديدي از همكاران و انجام كار جمعي را داشته است. اما آنها صرفا مثال هايي از گروههاي كاري اند. بدين ترتيب ما بين يك تيم واقعي و آنچه كه آن را “صرف يك گروه از افراد با هدفي مشخص” مي دانند تفاوت قائل مي شويم.

يك تيم به تعداد كمي از افراد گفته مي شود كه داراي مهارت هاي تكميل كننده ي يكديگر بوده و داراي مقاصد، اهداف، و رويكردي مشترك اند كه بر مبناي آنها به هم پيوند ميخورند و به يكديگر تكيه مي كنند. بنابراين اعضاي تيم به يكديگر وابسته اند و اين بدين معني است كه عدم فعاليت يك عضو از تيم باعث عدم انجام كار تيمي مي شود. در واقع كار آنها اثر متقابل بر يكديگر مي گذارد. اما به عكس، گروههاي كاري، گروهي از افراد هستند كه با يكديگر كار مي كنند و از راهنماي يك نفر بهره مي برند. كار شخصي درآنها بيشتر نمود دارد، مانند كار حرفه اي وكلا. در گروه اعضا در ابتدا براي تبادل اطلاعات، مشاركت مي كنند و با سعي فراوان از ديدگاههاي خود براي تصميم گيري در جهت كمك به هم گروهي ها ر راستاي فعاليتشان بهره مي گيرند. در واقع هيچ قصد، هدف عملكردي، و يا محصول مشتركي وجود ندارد كه مستلزم رويكرد تيمي يا مسئوليت متقابل باشد (اسميت ،1993،56).

لارسن و لافستو تعدادي از تيمهاي داراي عملكرد بالا را مورد بررسي قرار دادند تا ويژگيهايي كه آنها را موفق نموده تعيين نمايند. آنها هشت ويژگي را دريافتند كه هميشه در معرض ديدند:

1_ هدفي روشن و متعالي، 2_ ساختار مبتني بر حصول نتايج، 3_ اعضايي با صلاحيت، 4_ تعهدي همه جانبه، 5_ جو همكاري مبتني بر اعتماد، 6_ معيارهاي كمال جويانه، 7_ حمايت و باز شناسي دروني، 8_ رهبري اصولي.

يك تيم، تعداد محدودي از افراد با مهارتهاي مكمل هم هستند، كه به هدفي مشترك و مجموعه اي از اهداف و رويكردي كه آنها را به طور متقابل، پاسخگو نگه مي دارد، متعهد مي شوند (اسميت،1993،89).

با توجه به نکات بالا می توانیم مسئله تحقیق را به صورت خلاصه به صورت زیر بیان کنیم:

عدم وجود خلاقیت و انگیزه در کارکنان، عدم تعامل در فضایی برابر و همچنین عدم وجود تعامل کافی میان کارکنان از یک سو و از سوی دیگر عدم همکاری میان کارکنان مختلف برای غلبه بر چالش های فرارویی سازمان های دولتی و عدم توانایی سازمان برای پیدا کردن راه حل های مفید برای چالش های پیش روی سازمان ما را بر آن داشته است که در این تحقیق به شناخت راهکارهای موثر در ایجاد علاقه به کار تیمی در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بپردازیم و با توجه به مطالعات گذشته به صورت علمی این فرایند ها را مورد بررسی قرار دهیم.