شناسایی عوامل و راهکارهای ایجاد علاقه به کار تیمی در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

دانلود فایل

اولین مسئله در سازمان های امروزی ایران عدم توانایی سازمان برای پیدا کردن راه حل های مفید برای چالش های پیش روی سازمان است. یکی از مهمترین موانع رفع این مشکل تقویت کار تیمی می باشد. در نظر گرفتن فعالیت‌ها و وظایفی برای اعضای تیم کارکنان را در توسعه مهارت‌های حل مشکل یاری می‌رساند و بدیهی است انتقال چنین مهارت‌هایی به محل کار بسیار آسان خواهد‌بود. اعضای تیم در کنار هم به شناسایی مشکل پرداخته و به دنبال ارائه راه‌حل‌های جایگزین هستند و مزایا و معایب هر روش را می‌سنجند.در اقدام بعدی یکی از راه‌حل‌ها یا ترکیبی از بهترین راه‌حل‌ها انتخاب شده و در راستای تحقق هدف تیم به‌کار گرفته‌می‌شود.

یکی دیگر از مهمترین مسئله در سازمان های دولتی امروزی عدم وجود تعامل کافی میان کارکنان از یک سو و از سوی دیگر عدم همکاری میان کارکنان مختلف برای غلبه بر چالش های فرارویی سازمان های دولتی است. از سوی دیگر فعالیت تیمی به مدیران سازمان ها اجازه می‌دهد تا بهترین استعدادهای کارکنان خود را شناسایی و آشکار کرده و بهترین نتایج ممکن را از طریق کار مشارکتی تحقق بخشند. فعالیت تیمی منجر به ایجاد روابط جدید میان افراد در محل کار می‌شود و مدیران را در کشف مهارت‌هایی که قبلا به واسطه انجام وظایف شغلی و در قالب شرح شغل قابل مشاهده نبودند، یاری می‌رساند. پژوهش‌های بسیاری تاثیرات تیم سازی و فعالیت‌های خاص برنامه‌ریزی شده برای تیم‌ها را در ارتقای رفاه، بهره‌وری و روحیه کارکنان و موفقیت در کسب‌وکار اثبات کرده‌اند.

مسئله سوم مهم این تحقیق  در مورد تجربه اندوزی موفق برای کارکنان یک سازمان دولتی و امکان فعالیت در فضایی برابر برای تک‌تک کارکنان سازمان می باشد. از آنجا که ساختار سازمان های دولتی به گونه ای هرمی است و این امکان فعالیت در فضای برابر امکان پذیر نیست، فعالیت گروهی اعم از کوتاه‌مدت و در قالب فعالیت‌های شغلی گروهی یا مشارکت بلندمدت کارکنان در محل کار آنان را مجبور به تعامل با افرادی می‌کند که هرگز شانس همکاری با آنان را در محل کار نداشته‌اند. اگر از اعضای گروه درخواست انجام فعالیتی را کنید که هیچ‌گونه تجربه‌ای در خصوص انجام آن ندارند، امکان فعالیت در فضایی برابر را برای تک‌تک اعضا فراهم کرده‌اید که بر اساس آن افراد مجبور به یافتن راه‌‌‌هایی برای حل مشکل هستند.

 

در نهایت مسئله دیگری که سازمان های ما با آن روبرو هستند عدم وجود انگیزه و خلاقیت در کارکنان می باشد. در صورتی که وقتی افراد در فعالیت‌های تیمی درگیر می‌شوند اعتماد بیشتری به مهارت‌های خود پیدا می‌کنند و به‌این ترتیب به فعالیت‌های چالش‌برانگیزی گرایش پیدا می‌کنند که برای انجام آن پشتکار فراوان دارند. علاوه‌بر این ایجاد اعتماد به تک تک اعضای تیم و فعالیت آنان از جمله نتایج کار گروهی است. وجود فعالیت تیمی و گروهی در سازمان به خودی خود نیروی انگیزشی قوی برای انجام وظایف کاری است، زیرا نشان‌دهنده بخشی از تعهدات سازمان است.

امروزه در دنیا هیچ کاری در زمینه های علم فناوری، اقتصاد و حتی فکر و اندیشه به صورت فردی انجام نمی شود. کارگروهی یکی از روش های اصلی رفتار سازمانی است و باید کارکنان را به کارگروهی واداریم. مفهوم کار تیمی در حقیقت آنقدر ساده است که اغلب مردم فهم آن را بسیار عادی می پندارند و همین مسئله که آنها با این فرض، کار تیمی انجام می دهند مشکل ساز است چرا که آنها در اصل کار گروهی انجام می دهند. به طور معمول هر کس تجربه ی حضور در یک جلسه و ایفای نقش در آن و مواجهه با یک گروه جدیدی از همکاران و انجام کار جمعی را داشته است. اما آنها صرفا مثال هایی از گروههای کاری اند. بدین ترتیب ما بین یک تیم واقعی و آنچه که آن را “صرف یک گروه از افراد با هدفی مشخص” می دانند تفاوت قائل می شویم.

یک تیم به تعداد کمی از افراد گفته می شود که دارای مهارت های تکمیل کننده ی یکدیگر بوده و دارای مقاصد، اهداف، و رویکردی مشترک اند که بر مبنای آنها به هم پیوند میخورند و به یکدیگر تکیه می کنند. بنابراین اعضای تیم به یکدیگر وابسته اند و این بدین معنی است که عدم فعالیت یک عضو از تیم باعث عدم انجام کار تیمی می شود. در واقع کار آنها اثر متقابل بر یکدیگر می گذارد. اما به عکس، گروههای کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار می کنند و از راهنمای یک نفر بهره می برند. کار شخصی درآنها بیشتر نمود دارد، مانند کار حرفه ای وکلا. در گروه اعضا در ابتدا برای تبادل اطلاعات، مشارکت می کنند و با سعی فراوان از دیدگاههای خود برای تصمیم گیری در جهت کمک به هم گروهی ها ر راستای فعالیتشان بهره می گیرند. در واقع هیچ قصد، هدف عملکردی، و یا محصول مشترکی وجود ندارد که مستلزم رویکرد تیمی یا مسئولیت متقابل باشد (اسمیت ،۱۹۹۳،۵۶).

لارسن و لافستو تعدادی از تیمهای دارای عملکرد بالا را مورد بررسی قرار دادند تا ویژگیهایی که آنها را موفق نموده تعیین نمایند. آنها هشت ویژگی را دریافتند که همیشه در معرض دیدند:

۱_ هدفی روشن و متعالی، ۲_ ساختار مبتنی بر حصول نتایج، ۳_ اعضایی با صلاحیت، ۴_ تعهدی همه جانبه، ۵_ جو همکاری مبتنی بر اعتماد، ۶_ معیارهای کمال جویانه، ۷_ حمایت و باز شناسی درونی، ۸_ رهبری اصولی.

یک تیم، تعداد محدودی از افراد با مهارتهای مکمل هم هستند، که به هدفی مشترک و مجموعه ای از اهداف و رویکردی که آنها را به طور متقابل، پاسخگو نگه می دارد، متعهد می شوند (اسمیت،۱۹۹۳،۸۹).

با توجه به نکات بالا می توانیم مسئله تحقیق را به صورت خلاصه به صورت زیر بیان کنیم:

عدم وجود خلاقیت و انگیزه در کارکنان، عدم تعامل در فضایی برابر و همچنین عدم وجود تعامل کافی میان کارکنان از یک سو و از سوی دیگر عدم همکاری میان کارکنان مختلف برای غلبه بر چالش های فرارویی سازمان های دولتی و عدم توانایی سازمان برای پیدا کردن راه حل های مفید برای چالش های پیش روی سازمان ما را بر آن داشته است که در این تحقیق به شناخت راهکارهای موثر در ایجاد علاقه به کار تیمی در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بپردازیم و با توجه به مطالعات گذشته به صورت علمی این فرایند ها را مورد بررسی قرار دهیم.