فصلنامه پاتوق اطلاعات

دانلود فایل

 نشریه علمی-تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران (نشریه دانشجویی)
سال اول/ شماره اول/پاییز 1397
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی عزیزی
سردبیر و ویراستار: سحر اکبری
مدیر اجرایی: محمد نجاری
طراح جلد و صفحه آرا: مهدی رضائی
همکاران این شماره:
هاجر محمدی، عاطفه فرزین، زهرا اکبری، صفورا شاهپوری، ناهید چله نیا عرفان قادری،
محمد نجاری، ساسان جلالی، مریم مقدمی، اطهره نقدی نژاد، مریم عندلیب

با تشکر از:
دکتر علیرضا نوروزی ، دکتر مریم ناخدا ، دکتر فاطمه فهیم نیا ، دکتر نادر نقشینه، دکتر
محمدرضا وصفی، دکتر محمد خندان ، دکترمریم صراف زاده ، دکتر سپیده فهیمی فر

فهرست عناوین
تعابیر باورنکردنی از حقوق بشر شبکه های اجتماعی: بستری برای معاشرت
کتاب از قفسه کتابفروشی به قفسه داروخانه
آیا تا به حال فکر کرده اید که اشیا هم می توانند برای خودشان هویت مستقل داشته باشند؟
مصاحبه با دکتر علیرضا نوروزی
مقاله خود را دو دستی تقدیم سارقان شیک پوش نکنیم!
گزارش مراسم رونمایی از کتاب
ابزارهای جستجو و مرور به شیوه نشانه گذاری اجتماعی
امید برای تدبیر یا تدبیر برای امید