فصلنامه علوم اجتماعی

فصلنامه علوم اجتماعی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم علوم اجتماعی را گزارش می دهند می باشد. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شمارۀ شناسایی خاص (doi) خود را دارد.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه با دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

این نشریه، با درصد پذیرش 36.2%، و سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه­ های زیر نمایه می شوند:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
پایگاه مجلات تخصصی نور
پورتال جامع علوم انسانی
سیویلیکا
گوگل اسکالر
ریسرچ گیت
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
آکادمیا

فصلنامه علوم اجتماعی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

فصلنامه علوم اجتماعی، در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم اجتماعی، و به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم اجتماعی پایه گذاری شده است و از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی، به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی، به دو صورت چاپی و آنلاین در ایران منتشر می شود. هدف فصلنامه، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی مرتبط با مسائل و موضوعات مهم در علوم اجتماعی برای محققان و پژوهشگران است. داوری مقالات ارسال شده به فصلنامه علوم اجتماعی به صورت بسته و دوسو ناشناس صورت می پذیرد. این فصلنامه با پشتیبانی مالی از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی، و بدون دریافت هر گونه هزینه از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی، منتشر می گردد.

شماره جاری: دوره 25، شماره 81، تابستان 1397  
1

انزوای اجتماعی، توسعه‌یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

صفحه 1-35
سمیه شالچی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/QJSS.2018.26171.1661
2

تحلیلی بر مولّفه‌های تاریخیِ بنیادینِ دینی- فرهنگیِ شهر ایرانی اسلامی‌ در قرون نخستین و قرون میانی

صفحه 37-74
محسن عسکری؛ حسن احمدی؛ ناصر براتی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/QJSS.2018.24869.1623
3

تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر هویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج

صفحه 75-99
مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ اسلام یزدانمهر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/QJSS.2018.18924.1483
4

سرمایه اجتماعی (آنلاین و آفلاین) و فرهنگ شهروندی

صفحه 101-133
یعقوب احمدی؛ سالار مرادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/QJSS.2017.23871.1600
5

تبیین جامعه‌شناختی گفتار هویت سیاسی و تحولات معنایی آن در گفتمان انقلاب اسلامی‌ ایران 1357 (مورد مطالعه: سال‌های خرداد 76 تا خرداد 92)

صفحه 135-169
حسن نظری؛ سیف الله سیف اللهی؛ حسن سرایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/QJSS.2018.23546.1594
6

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در ایران و چهار کشور آسیایی

صفحه 171-209
مریم نهاوندی؛ مریم مقدم اصیل
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/QJSS.2018.29112.1724
7

آثار و پیامدهای تفکیک جنسی در دانشگاه علامه طباطبائی در مقایسه با دانشگاه‌های دیگر

صفحه 211-246
علی انتظاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/QJSS.2018.23445.1596
مطالب مرتبط