فصلنامه قبسات

فصلنامه قبسات، دفتری است گشوده برای پرداختن به مباحث فکری، فلسفی و فرهنگی اجتماعی که در حوزه معرفت‌پژوهی، دین‌شناسی و معارف و نظامات اجتماعی اسلامی مطرح است.

قبسات، عرصه‌ای است برای تبیین نظری متقن و عقلانی پی‌ساختهای تفکر دینی، نظام ارزشی اسلام و مبانی آرمانی انقلاب اسلامی و پاسخگویی به پرسش‌های دینی معاصر با تاکید بر نیازمندی‌های طبقة تحصیل کرده با گرایش‌های گوناگون فکری، طبق معیار تفکر اصیل وحیانی.

این پژوهشنامه، پرتیراژترین مجلۀ دارای درجه علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و تاکنون به موضوعات متنوع و مختلفی از قبیل عقلانیت، فلسفة دین، علم و دین، دین و دنیا، دین و آزادی، دین و توسعه، روانشناسی دین، حکمت صدرایی، معرفت‌شناسی، دین و اخلاق، تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، تقابل یا تعامل، مبانی معرفتی و کلامی فقه، هرمنوتیک دینی، منطق فهم دین، اندیشه علوی، اندیشه سیاسی، احیاگری، قرائت‌پذیر انگاری دین، عرفان، زبان دین، تجریه دینی، دین‌پژوهی معاصر، رویکرد‌ها و رهیافت‌ها، دین‌پژوهی معاصر، نگاه‌ها و نقدها، قرآن‌پژوهی، فلسفه فقه، ویژه‌نامه حکمت مطهر، فلسفه فقه، فلسفه فرج و جهانی شدن، علوم انسانی ـ اسلامی، دین وفلسفه، فطرت، پلورالیسم دینی، فلسفه کلام، فلسفه‌های مضاف، براهین اثبات وجود خدا، فلسفه تاریخ، ادیان، انسان‌شناسی، امامت، مرگ‌پژوهی، وحی‌شناسی، ماهیت وحی، معرفت دینی، فلسفه معرفت دینی، فلسفه رسالت اسلامی، فلسفه شرور، فلسفه اخلاق، فلسفه عرفان، و خداشناسی پرداخته است.

این مجله همچنین موفق به دریافت ضریب تأثیر (IF) از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شده است.

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی‌‏اکبر رشاد

سردبیر: محمد محمدرضایی‏

دبیر تحریریه و مدیر اجرایی: سید مهدی حسینی

نشانی فصلنامه : قم: بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،

شماره جاری: دوره 23، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 1-261
1

بررسی تطبیقی برخی از ابعاد عشق الاهی از دیدگاه مولوی و آگوستین

صفحه 5-36
صدیقه بحرانی؛ محمدرضا اسدی
2

دیانت و مدرنیّت (رویکرد نظریه‏پردازان اجتماعی در باب رویارویی و دگرگونی دین با مدرنیته نخست و پسین)

صفحه 38-66
حسین حیدری؛ جواد روحانی رصاف؛ خدیجه کاردوست فینی
3

الگوی اثربخش اسلامی ایرانی پیشرفت در جهان اسلام

صفحه 67-88
شعیب بهمن
4

بررسی آموزۀ کمال الهی در الهیات پویشی

صفحه 89-119
منصور نصیری
5

مرگ‌اندیشی از منظر اروین یالوم و تأثیر آن بر معنابخشی به زندگی

صفحه 121-150
زهراسادات هاشمی؛ امیر عباس علی زمانی؛ مهدی زمانی؛ ولی اله خوش طینت
6

مهارت‌های تفکر هنرمند در ارتقای حسن‌بینی با بهره‌مندی از آیات قرآن

صفحه 151-173
مهناز احتشامی؛ فرهنگ مظفر؛ احمد امین پور؛ احمدرضا اخوت
7

بررسی و نقد شر و رابطه آن با وجود خدا از نگاه جان هیک، آگوستین و تئودیسه ایرنائوسی (با تکیه بر کتاب شر و خدای عشق جان هیک)

صفحه 174-198
محمد محمدرضایی؛ لیلا روستایی پاتپه
8

مسئله‌شناسی کثرت روش‌شناختی در علم اجتماعی اسلامی (تأکید بر ابعاد چیستی)

صفحه 199-229
سیدرضا کلوری؛ ابراهیم فیاض
9

الزامات مبناگرایانه مصلحان فرهنگی در پرتو اسفار اربعه ملاصدرا

صفحه 231-261
مجتبی سپاهی؛ محسن شیراوند