مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان – شماره 4، زمستان 1397

مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان همیار

این فصلنامه علمی پژوهشی متعلق به دانشگاه الزهرا می باشد. از اهداف نشریه:
1- تبیین نقش زنان در فرایندهای اجتماعی و روانشناختی
2- ایجاد و ارائه پاردایمی جدید در حوزه زنان در کشور
3- توسعه پژوهشهای مرتبط با زنان از منظر روانشناختی و جامعه شناختی
4- آسیب شناسی مسائل جامعه شناختی یا روانشناختی و ارائه راهکارهای برگرفته از توصیه های اسلام

 

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 15، شماره 4، زمستان 1397

1

تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد

صفحه 7-38
سمیه عرب خراسانی؛ احمد غیاثوند
2

امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز)

صفحه 39-77
لیلا رحیمی؛ صابر صبوری
3

مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی

صفحه 79-99
زهرا کرمانی مامازندی؛ محمود نجفی؛ افضل اکبری بلوطبنگان
4

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان

صفحه 101-122
هاشم جبرائیلی؛ جعفر حسنی
5

مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی

صفحه 123-148
زهرا احمدپورترکی؛ عباس ابوالقاسمی؛ سمانه پورسهیلی
6

بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام)

صفحه 149-175
معصومه سعیدی؛ حامد چهارسوقی امین؛ هادی مومنی هلالی؛ علیرضا نوروزی؛ مرجان واحدی
7

فراتحلیل مطالعات و تحقیقات پیرامون عوامل مرتبط با طلاق در ایران برای دوره 1396- 1386

صفحه 177-202
محسن نیازی؛ اسما عسکری کویری؛ احسان الماسی؛ میلاد نوروزی؛ الناز نورانی

 

مطالب مرتبط