مطالعات فقه و حقوق اسلامی

مجله علمی پ‍ژوهشی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» حاصل تلاش و فعالیت چندین ساله برخی از اعضای محترم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان است که در ابتدا و طی چندین شماره متوالی و منظم، تحت عنوان «مجله دانشکده علوم انسانی» و مشتمل بر مقالاتی در حوزه های فقه و حقوق، ادبیات و مدیریت انتشار می یافت اما بعداً با توجه به سیاست های جدید معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در راستای تخصصی کردن مجلات علمی کشور، این نشریه در دو حوزه فقه و مبانی حقوق اسلامی و حوزه مطالعات زبانی و بلاغی فارسی و البته به طور مجزا به فعالیت خود ادامه داد تا این که در سال 1389 موفق گردید از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری به درجه علمی ـ پژوهشی نایل گشته و تاکنون در این قالب، به فعالیت خود ادامه دهد. این مجله با توجه به رعایت استاندادهای مورد نظر کمیسیون نشریاتوزارت علوم و بر اساس رای شماره 36925/11/89 مورخ 08/08/1389 کمیسیون مذکور از اولین شماره دارای رتبه علمی ـ پژوهشی می باشد.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-356  
1

شناسنامه مجله

صفحه 1-6
2

وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث»

صفحه 7-32
حبیب اجودانی؛ حمید مسجدسرایی؛ محمدجواد باقی زاده
3

ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی

صفحه 33-48
محمد رسول آهنگران؛ الهام غانم
4

زمان، مکان و هزینه وفای به عهد

صفحه 49-66
احمد باقری؛ سمیه بابایی؛ محسن مهدیان
5

قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع

صفحه 67-92
میرقاسم جعفرزاده؛ عباس مرادی
6

تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی

صفحه 93-132
سید مجتبی حسین نژاد
7

تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل

صفحه 133-154
هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسفوند
8

«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی

صفحه 155-182
محمد رمضانی؛ رحیم نوبهار؛ سید محمدرضا آیتی
9

تأثیر اکراه در ایقاع

صفحه 183-202
جعفر سلمان زاده؛ مصطفی عباسی
10

شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد

صفحه 203-230
حسین سیمایی صراف؛ محمد ابوعطا؛ فاطمه برمانزن
11

جایگاه حمایت از زنان بزه دیده در جرایم علیه کرامت انسانی در فرآیند عدالت کیفری

صفحه 231-254
طیبه شاهرخی؛ فرهاد میرزایی

12

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری اخلال در فرآیند دادرسی کیفری

صفحه 255-278
علیرضا عزیزی؛ محمدعلی مهدوی ثابت
13

چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده

صفحه 279-304
مهدیه غنی زاده؛ علی تولایی؛ محمد رضا کیخا
14

«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376

صفحه 305-330
مهدیه فیض اصفهانی؛ حمید انصاری؛ علی مظهر قراملکی
15

آسیب ‌شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم

صفحه 331-356
محمود مجیدی
مطالب مرتبط