چگونه در مورد یک موضوع فارسی، مقاله انگلیسی پیدا کنیم؟

یافتن کلمات تخصصی به لاتین:
1️⃣ کلمات کلیدی عنوان را با دقت به لاتین ترجمه کنید.
2️⃣ بهترین روش در سرچ کردن موضوع، سرچ کلمه است نه جمله!

💠اگر مقاله ای نزدیک به موضوع تحقیق خود پیدا کردید، میتوانید روی مجله ی مربوطه تمرکز کنید. شاید مقالات بیشتری در این زمینه داشته باشد.

💠اگر با یک کلمه به نتیجه نرسیدید باید از ترکیب دو کلمه استفاده کنید که البته نیاز به تجربه دارد.

💠 غیر از عنوان مقالات:
1️⃣ چکیده مقالات را نیز تا حدودی بخوانید شاید مرتبط بود.
2️⃣ های لایت مقالات و قسمت های مهم در نتیجه هم می تواند کمک کند.

💠در صورتی که یک پایگاه داده مثلا ساینس دایرکت، شما را به نتیجه یتان نمی رساند، پایگاه را عوض کنید.

مطالب مرتبط