نخستین کنفرانس بین المللی مطالعات صلح و حل منازعه

نخستین کنفرانس بین المللی مطالعات صلح و حل منازعه
زمان برگزاری : 9 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 10 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشکده مطالعات جهان اسلام دانشگاه تهران
برگزاری سالانه همایش بین المللی مطالعات صلح و حل منازعه در دانشگاه تهران، ساحتی برای تبادل نظر و طرح ایده های نو در باب مطالعات صلح و و فنون و مهارت های حل منازعه است. این همایش در صدد فراهم سازیِ بستری است تا صاحب نظران و دغدغه مندانِ این حوزه با رویکردهای مختلف دینی، اخلاقی، روانشناختی، جامعه شناختی، هنر، رسانه، حقوق بشر، محیط زیست، و… دانسته­ ها و تجارب خود را به اشتراک بگذارند و به هم ­افزایی بپردازند. بنابراین، مقالات نوآورانه با چارچوب های نظری و روش شناسی گوناگون و با رویکرد کاربردی و حل مسأله، فرصت طرح در کنفرانس حاضر را خواهند داشت.

 وب سایت : icpcr.ut.ac.ir 
 آدرس دبیرخانه : 
 محل برگزاری : تهران – دانشگاه تهران
 محور‌ها : محورها و موضوعات مطالعات صلح
مفاهیم کلیدی در مطالعات صلح
مکاتب و نظریه های صلح
نقش ادیان در ایجاد صلح و همزیستی
راهبرد های ایجاد و حفظ صلح
خشونت روانشناسی صلح
خشونت جامعه شناسی صلح
خشونت انسان شناسی صلح
نحوه آموزش فرهنگ صلح و همزیستی از سطوح ابتدایی تا عالی
رابطه اخلاق با صلح و خشونت
خشونت نسبت حقوق انسانها با صلح و
نقش رسانه ها، در ایجاد صلح
نسبت صلح و توسعه
نقش هنر، ادبیات، ورزش و … در صلح
محورها و موضوعات حل منازعه
مفاهیم کلیدی در حل منازعه
نظریه های حل منازعه
راهبردها و الگوهای حل منازعه
راهبردهای حل منازعه در ادیان مختلف
فنون روانشناختی درک و حل منازعه
مهارت های جامعه شناختی فهم و حل منازعه
نقش انسان شناسی در حل منازعه
نحوه آموزش فنون و مهارت های حل منازعه از سطوح ابتدایی تا عالی
نقش رهبران دینی و بزرگان جوامع در حل منازعات
راهبرد های حل منازعه از طریق رسانه، هنر، ادبیات، ورزش و …
مطالعات موردی موفق در حل منازعات

مطالب مرتبط