سومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر

برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد
سومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر ، اسفند 1397 در مشهد برگزار خواهد شد.

وب سایت : ncm.um.ac.ir
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : مشهد – دانشگاه فردوسي مشهد

محور‌ها : فرزند پروري
سبک‌هاي تربيتي والدين
فرزندپروري (تحولي- تربيتي)
مادر و تجربه بلوغ فرزندان
نقش تربيتي مادران در مراحل مختلف رشد کودک
مادر و بازي
مادران، بهزيستي و شادابي فرزندان
نقش مادر در توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخواني
نقش تربيتي مادران در ابعاد مختلف تربيت
(تربيت اجتماعي، اخلاقي، جنسي و اقتصادي)
مادر و سواد عاطفي فرزندان
مادران قصه گو، ملزومات، ويژگي ها و اثرات تربيتي
فرزندپروري و رفتارهاي اطلاع يابي مادران
فرزندپروري کودکان با نيازهاي ويژه
چالش هاي فرزندپروري در دوران معاصر
مادر،‌ خانواده و مدرسه
جايگاه تربيتي مادر در کتاب هاي درسي
مادر، خانواده و مدرسه
سواد اطلاعاتي مادران
مادر، فرهنگ و ارزش ها
مادر در نظام هاي حقوقي ايران و جهان و آموزش حقوق
مادر، فرهنگ و ارزش ها
مادر و محيط زيست، عشق به طبيعت
آموزش زوج ها در تربيت فرزندان
آموزش خانواده
مادر و اقتصاد خانواده (اشتغال و …)
جايگاه تربيتي مادر در دين اسلام
جايگاه پدر در تربيت
فرصت ها و چالش هاي تربيتي اشتغال مادران
جايگاه تربيتي مادر در تاريخ و فرهنگ ايران
جايگاه مادر در تاريخ و فرهنگ ايران
توانمندسازي مادران سرپرست خانواده
مادري و چالش هاي آن در عصر فنآوري ارتباطات
مادر و رسانه
چالش هاي سنت و مدرنيته در خانواده
سلامت مادر
آسيب شناسي رواني طلاق مادر
طلاق مادر و پيامدهاي آن بر فرزندان
کنش انعکاسي مادر و تحول کودکان
دلبستگي مادر و نقش آن در تحول کودک
ازدواج مجدد مادر و پيامدهاي آن
اعتياد مادران و پيامدهاي آن
بهداشت رواني مادران باردار
انگيزش مادر شدن
خانواده
مادران سرپرست خانواده
آسيب شناسي کاهش ازدواج
نقش مادران در بهداشت رواني خانواده
کودک
مادر: حمايت و مراقبت از کودک
مادران و کودکان داراي نيازهاي ويژه
فوت مادر و پيامدهاي آن بر فرزندان
مادر و هويت جنسي فرزندان
جامعه
آسيب هاي اجتماعي
حمايت از مادران در سيستم آموزش عالي
حمايت اجتماعي از مادران باردار
تصوير مادر در رسانه، فيلم و سينما

سومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر
سومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر
مطالب مرتبط