نادر نقشینه

دکتر نادر نقشینه
  • دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی ، مشاور بین الملل
  • کتابخانه مرکزی مرکز اسناد و تامین منابع علمی ، مشاور امور بین الملل
  • دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی ، معاون اجرایی
  • دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی ، معاون اجرایی
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
 

فعالیت های علمی

۱۳۹۷

Sheikhshoaeei Fatemeh, Naghshineh Nader, Alidousti Sirus, Nakhoda Maryam (2018)., ELECTRONIC LIBRARY, 1-14.

۱۳۹۶

بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب

شیخ شعاعی فاطمه, نقشینه نادر, علیدوستی سیروس , ناخدا مریم (۱۳۹۶)., پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات, ۸۴۳-۸۷۴.

۱۳۹۵

مروری بر شاخص های سنجش اثر در پژوهشهای پزشکی

فیض آبادی منصوره, فهیم نیا فاطمهنقشینه نادر, توفیقی شهرام, موسوی جراحی َعلیرضا (۱۳۹۵)., مدیریت اطلاعات سلامت, ۴۳۲-۴۳۷.

ارائه زیرساخت نرم افزاری جهت توسعه سیستم آرشیو ملی ایران به عنوان یک سامانه تعامل اطلاعاتی

نقشینه نادرصراف زاده مریم, کشاورز امامی فرزانه (۱۳۹۵)., اولین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات, ۴-۵ بهمن, کیش, ایران.

Adjustment and development of health user’s mental model completeness scale in search enginess

Nakhoda Maryam , kazempour zahra, Naghshineh Nader, Mirza Beigi Mahdieh (2016)., Journal of Health Management & Informatics, 111-119.

سنجش اثر مطالعات کارآزمایی بالینی ایران بر تولید و توسعه دانش

فیض آبادی منصوره, فهیم نیا فاطمهنقشینه نادر, توفیقی شهرام, موسوی جراحی علیرضا (۱۳۹۵)., مدیریت سلامت, ۸۵-۱۰۰.

۱۳۹۴

چهرقانی مریم, فهیم نیا فاطمهنقشینه نادر (۱۳۹۴)., تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, ۲۵۷-۲۳۵.

۱۳۹۳

ابراهیم زاده صنم, نقشینه نادرفهیم نیا فاطمه (۱۳۹۳)., فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی, ۵۷.

نبوی -, فدائی غلامرضا, نقشینه نادر (۱۳۹۳)., فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, ۲۲.

سنجش معیارهای ارزیابی و تولید کتاب های گویا از دیدگاه کاربران

چهرقانی مریم, فهیم نیا فاطمهنقشینه نادر (۱۳۹۳)., نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, ۱۵۹-۱۸۲.

رسولی بهروز, نقشینه نادرفهیم نیا فاطمه (۱۳۹۳)., تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, ۳۱۷-۳۳۱.

Familiarity of UT researchers with the issue of research misconducts

Rajabzadeh-Asarha A.H., Naghshineh NaderSaboury Ali akbar (2014)., Journal of Academic Librarianship, 110-119.

۱۳۹۲

مطالعة آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف ها و مصداق های سوءرفتارهای پژوهشی

حسین رجب زاده  , نقشینه نادرصبوری علی اکبر (۱۳۹۲)., تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, ۳۷۵.

کتاب درون خطی یا اوبوک

نقشینه نادر (۱۳۹۲)., کتاب ماه (کلیات), ۳۸-۳۹.

از رایانش ابری تا کتابخانه ابری و ارائه پیشنهاد طراحی کتابخانه با الگوی رایانش ابری

قبادپور وفا, نقشینه نادر, ثابت پور افسون (۱۳۹۲)., پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات, ۸۵۹-۸۷۷.

بررسی قابلیت به کارگیری سنجه های مرکزیت به عنوان شاخصهای ارتباط استنادی مدارک در بازیابی اطلاعات رابطه ای: مطالعه مقدماتی

عباسپور جواد, نقشینه نادر, فدائی غلامرضا, عتابی فریده (۱۳۹۲)., تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, ۱۴۹-۱۶۱.

۱۳۹۱

crowd-sourced digital preservation: an iranian model

Naghshineh Nader (2012)., 26-28 September, Vancouver, Canada.

شاخص های خروجی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی رابطه میان پروانه های ثبت اختراع و تولیدات علمی مخترعان ایرانی

علایی ارانی محمد, نقشینه نادر, طاهری سید مهدی (۱۳۹۱)., پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات, ۱۰۲۳-۱۰۵۲.

۱۳۹۰

Comparison Persian social networks with global most popular social networks

zardari soolmaz, Naghshineh Nader, نامور زهرا (2011)., 22-27 November, Antalya, Turkey.

A feasibility study of e-reference services offered by government-sponsored academic libraries in Metropolitan Tehran

سبزی پور مجید , Naghshineh Nader, Fadai Gholamreza (2011)., 22-27 November, Antalya, Turky.

Barriers to Free Access to Information: Case Study of the Islamic Republic of Iran

Naghshineh Nader, Riahi Aref, akbari mohammad (2011)., 27-28 October, Belgrade, Serbia.

۱۳۸۹

Information ecology as a mind tool for repurposing of educational social networks

Naghshineh Nader, zardari soolmaz (2010)., Procedia-Social and Behavioral Sciences, 3640-3643.

کشف انگیزه های هم پیوندی وب سایت های مراکز تحقیقات علوم زیست شناسی

طباطبایی فر شادی, کوشا کیوان , نقشینه نادر (۱۳۸۹)., تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, ۳۵-۵۰.

Developing a Model for Market – Centric Organization Analysis

کاظمی حمید رضا, منصوری موید فرشته, Naghshineh Nader (2010)., مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس, 31-50.

۱۳۸۸

تحلیلی بر وضعیت پروانه‏ های ثبت اختراع ایرانی در اداره ‏های چهار گانه ثبت اختراع

علایی ارانی محمد, نقشینه نادر (۱۳۸۸)., تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, ۱۶۷-۱۸۴.

نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

بصیریان رضا, نقشینه نادر (۱۳۸۸)., فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, ۱۶۵-۱۸۰.

Library Alchemy: Genius is Eternal Patience

رشیدی شاهد, Naghshineh Nader (2009)., 23-27 August, Milan, Italy.

Archeomatics

Naghshineh Nader, رشیدی شاهد, Fahim nia Fatemeh (2009)., 13-27 July, Milan, Italy.

Devolution of Iranian

Naghshineh NaderFahim nia Fatemeh , Rashidi Tahereh (2009)., 13-14 July, Stockholm, Sweden.

تعمیم زنجیره ارزش پورتر به فعالیت های کتابخانه های تخصصی و تاثیر فناوری اطلاعات بر آن

شقاقی مهدی, نقشینه نادر (۱۳۸۸)., تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, ۴۷-۶۴.

Benefiting from the hive: Folksonomy in technical libraries

eltemasi mahshid, Naghshineh Nader (2009)., 1-4 June, Belgium.

۱۳۸۶

Sirous Alidousti, Maryam Saberi, Naghshineh Nader (2008)., International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, -.

سیروس علیدوستی, نقشینه نادر (۱۳۸۶)., پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت, ۱۱۵-۱۳۴.

۱۳۸۵

Graduate IT Orientation Course

Naghshineh Nader (2006)., Italian Journal of Biochemistry, -.

۱۳۸۵
۱۳۸۳

Naghshineh Nader (2005)., Iranian Journal of Information Science and Technology, 34-46.

ICT application in Iran: Vision for e-society and e-government

علیدوستی سیروس, Naghshineh Nader (2004)., 6-9 October, Madrid, Spain.

 

پایان نامه ها و رساله ها

رابطه تجویز اطلاعات با رفتار اطلاع‌یابی آنلاین و سواد سلامت صاحبان حیوانات‌خانگی در درمانگاه دامپزشکی

نیلوفر صلح جو, نادر نقشینه

بررسی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر تولیدات علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران

علیرضا بدرلو, نادر نقشینه

میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تبریز با امکانات رسانه های اجتماعی ( وب ۲,۰) و حضور آن در بخش مرجع

صنم ابراهیم زاده, نادر نقشینه

ارتباط میان مؤلفه های کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت و استرس شغلی در کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران: مطالعه ای مقایسه ای

بهروز رسولی, نادر نقشینه

طراحی دوره آموزش الکترونیکی خدمات مرجع برای کتابداران و اطلاع رسانان

مهشید التماسی, نادر نقشینه