دانلود کتاب Handbook of Writing, Literacies, and Education in Digital Cultures

 دانلود فایل

Handbook of Writing, Literacies, and Education in Digital Cultures
by Kathy A. Mills and Amy Stornaiuolo
English | 2018 | ISBN: 1138206334 | 327 Pages
  در خط مقدم مباحث سواد دیجیتالی در زمینه آموزش، این کتاب یکی از منحضر به فرد ترین منابع در این زمینه می باشد. این کتاب تازه چاپ شده در 5 زمینه به ارائه مطالب می پردازد که عبارتند از:
– آینده دیجیتالی
– گوناگونی دیجیتالی
– زندگی های دیجیتالی
– فضاهای دیجیتالی
– اخلاق دیجیتالی
این کتاب یکی از اساسی ترین راهنماهای نگارش و پژوهش سواد(ها) می باشد.
نسخه دیجیتالی این کتاب در کتابخانه دیجیتال همیار موجود است و نسخه چاپی نیز به سفارش پژوهشگران در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
مطالب مرتبط