محققان در سال 2018 چه چیزی را جستجو کرده‌اند

دانلود فایل
 

الگوهای جستجو شده از آزمایشگاه گوگل نیوز ۱۳ نشان می دهد چه اصطلاح علمی توسط مردم در سراسر جهان جستجو شده، توسط نیچر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
گوگل لیستی از بیشترین اصطلاحات جستجو شده علمی در هر زبانی منتشر کرده نیچر اصطلاحات مربوط به نمایشات تلویزیونی (شامل نظریه انفجار بزرگ)، فيلم (شامل پارک ژواستیکا)، شرکت ها (شامل ۲۳ و من)، بازی ها (شامل تکامل جهانی ژوراسیک) یا وبسایت های مربوط به علوم خاص یا علوم ریاضی را فیلتر کرده است.
۵ اصطلاح برتر علمی جستجو شده در سال ۲۰۱۸ معادلات ساده و ثابت ها، از قبیل سرعت نور و مساحت دایره بود. شكل ۲، بیشترین اصطلاحات جستجو شده علمی بر اساس گوگل را نشان می‌دهد. حجم جستجوهای انجام شده مانند معادلات ساده و ثابت ها ، از قبیل سرعت نور و مساحت دایره در یک سال ثابت مانده، اگرچه در ماههای خاصی افت داشته است.
سام والش گرداننده آزمایشگاه گوگل نیوز در لندن می گوید، جستجوی تمام فرمول ها در تابستان افت پیدا می کند. حدس میزنم دلیل این که افراد کمی در تابستان این کلمات را جستجو می کنند این است که تعطیلات تابستان است و جستجو برای فرمول در ماه می به طور معمول فصل امتحانات – به حداکثر می رسد. او می گوید جستجوی کلمه علم از یک الگوی خاص پیروی می کند.
سایر جستجوهای برتر در دو سال گذشته مربوط به رویدادهای بزرگ از قبیل خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در سال ۲۰۱۷، همچنین روز زمین و مرگ استیون هاوکینگ در مارس هستند. اخترشناس و فیزیکدان، نیل دگراس تایسون تنها دانشمندی است که در میان ده جستجوی برتر هر دو سال است….

مطالب مرتبط