فلسفه تحقیق در علوم اجتماعی

فلسفه تحقیق در علوم اجتماعی

دانلود فایل

 

نويسنده : دکتر محمد تقی ایمان ، دکتر احمد کلاته ساداتی

چاپ : اول ، 1397
تعداد صفحه : 376 ص
قيمت : 210000 ريال

شرح :

کتاب حاضر به عنوان اثری مبنایی در مقاطع تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان رشته فلسفه علم و دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و مدیریت برای درس روش تحقیق و نیز سیاست‌گذاران علم در کشور تهیه شده است. امید است که علاوه بر مخاطبان دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

چكيده :

فلسفه تحقیق، تعیین‌کننده راهبردهای پارادایمی، روش‌شناختی و تکنیکی تحقیق است؛ لذا، رسیدن به یافته معتبر در تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی، به میزان شناخت محقق از مبانی فلسفه تحقیق و پایبندی به آن در طول فرایند تحقیق بستگی دارد. نویسندگان در این کتاب، ضمن پرداختن به فلسفه تحقیق و ابعاد آن، چهار رویکرد اثباتی، تفسیری، انتقادی و رئالیستی را معرفی کرده‌اند. همچنین، آنها به ارتباط فلسفه تحقیق با استراتژی و روش در فرایند تحقیقاتی بر اساس هر کدام از رویکردهای مذکور پرداخته‌اند. در نهایت نویسندگان آسیبها و چالشهای تحقیقات را برای دستیابی به یافته معتبر در علوم انسانی و اجتماعی در ایران واکاوی کرده‌اند. این کتاب دریچه‌ای متفاوت به موضوع فلسفه تحقیق و روش‌شناسی است که می‌تواند مورد استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و نیز سیاستگذاران علم قرار بگیرد.

فهرست :

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: فلسفه تحقیق، پارادایم علم و معرفت علمی
فصل دوم: فلسفه و منطق در پارادایم اثباتی
فصل سوم: فلسفه و منطق در پارادایم تفسیری
فصل چهارم: فلسفه و منطق در پارادایم انتقادی
فصل پنجم: فلسفه تحقیقِ رئالیستی
فصل ششم: فلسفه، روش و استراتژی تحقیق
فصل هفتم: چالشهای پارادایمی و روش شناختی معرفت علوم انسانی در ایران
منابع

مطالب مرتبط