محمد ايوبی

محمد ايوبی

محمد ایوبی در سال ۱۳۲۱ در اهواز به دنيا آمد. پس از کسب گواهی‌نامه‌ی كارشناسی زبان و ادبيات فارسی، به تدريس در دبيرستان‌ها پرداخت. در سال ۱۳۵۳ رمان «طيف باطل» را منتشر كرد و بعدها رمان‌ها و داستان‌های متعددی نوشت؛ مانند رمان «راه شيری» در سال ۱۳۷۸. ایوبی در اين رمان تداعی‌های شكل‌گرفته در ذهن شخصيت رمان را بر اساس خاطرات پراكنده روايت كرد و صورت داستانی به آن بخشيد. يك سال پس از انتشار اين رمان، مجموعه‌ی «پایی برای دويدن» را منتشر كرد كه درباره‌ی جنگ هشت‌ساله‌ی عراق علیه ايران است. مجموعه‌ی «آواز طولانی جنوب»، شامل «غمزه‌ی مردگان»، «سفر سقوط» و «زيتون تلخ، خرمای گس» از آثار دیگر این داستان‌نویس معاصر است. ايوبی در سال ۱۳۷۰ نمايشنامه‌ای را با نام «همزادان ماه» منتشر كرد، ولی هيچگاه نمايشنامه‌نويسی او بر داستان‌نويسی‌اش سايه نینداخت. همچنین افزون بر داستان‌نويسی كه دلمشغولی اصلی او بود، به انتخاب شعرهای نيما يوشيج دست زد كه آن‌ها را با شرح و تفسير منتشر كرد. انتشارات ققنوس نیز رمانی از او منتشر كرده كه بنا بر گفته‌ی خالقش بيش از ۱۳ سال روی آن كار شده است؛ «زير چتر شيطان».
دو رمان «راه گراز» و «صورتك‌های تسليم» آخرين آثار منتشرشده‌ی ایوبی هستند كه توسط نشر افراز منتشر شدند. «صورتك‌های تسليم» در سال ۱۳۸۸ نامزد دريافت دومين جايزه‌ی ادبی «جلال آل احمد» شد. ایوبی پیش از مرگ رمان‌های «مرد تشويش هميشه» و «آب‌بازی» را در دست نشر داشت.
محمد ایوبی در ۱۸ دی ۱۳۸۸ در ۶۷سالگی درگذشت و در قطعه‌ی هنرمندان آرامگاه بهشت زهرا در خاک آرمید.