محمد ایوبی

محمد ايوبی

محمد ایوبی در سال ۱۳۲۱ در اهواز به دنیا آمد. پس از کسب گواهی‌نامه‌ی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، به تدریس در دبیرستان‌ها پرداخت. در سال ۱۳۵۳ رمان «طیف باطل» را منتشر کرد و بعدها رمان‌ها و داستان‌های متعددی نوشت؛ مانند رمان «راه شیری» در سال ۱۳۷۸. ایوبی در این رمان تداعی‌های شکل‌گرفته در ذهن شخصیت رمان را بر اساس خاطرات پراکنده روایت کرد و صورت داستانی به آن بخشید. یک سال پس از انتشار این رمان، مجموعه‌ی «پایی برای دویدن» را منتشر کرد که درباره‌ی جنگ هشت‌ساله‌ی عراق علیه ایران است. مجموعه‌ی «آواز طولانی جنوب»، شامل «غمزه‌ی مردگان»، «سفر سقوط» و «زیتون تلخ، خرمای گس» از آثار دیگر این داستان‌نویس معاصر است. ایوبی در سال ۱۳۷۰ نمایشنامه‌ای را با نام «همزادان ماه» منتشر کرد، ولی هیچگاه نمایشنامه‌نویسی او بر داستان‌نویسی‌اش سایه نینداخت. همچنین افزون بر داستان‌نویسی که دلمشغولی اصلی او بود، به انتخاب شعرهای نیما یوشیج دست زد که آن‌ها را با شرح و تفسیر منتشر کرد. انتشارات ققنوس نیز رمانی از او منتشر کرده که بنا بر گفته‌ی خالقش بیش از ۱۳ سال روی آن کار شده است؛ «زیر چتر شیطان».
دو رمان «راه گراز» و «صورتک‌های تسلیم» آخرین آثار منتشرشده‌ی ایوبی هستند که توسط نشر افراز منتشر شدند. «صورتک‌های تسلیم» در سال ۱۳۸۸ نامزد دریافت دومین جایزه‌ی ادبی «جلال آل احمد» شد. ایوبی پیش از مرگ رمان‌های «مرد تشویش همیشه» و «آب‌بازی» را در دست نشر داشت.
محمد ایوبی در ۱۸ دی ۱۳۸۸ در ۶۷سالگی درگذشت و در قطعه‌ی هنرمندان آرامگاه بهشت زهرا در خاک آرمید.